Skip to content

Ropný asfalt je termoplastický výrobek, jehož chování a konzistence jsou silně závislé na teplotě, přičemž za běžných ročních teplot ve střední Evropě je asfalt v pevném stavu. Při zahřátí na teplotu vyšší než 120 °C je možné běžný silniční asfalt přečerpávat, přepravovat a používat. Z více než 1300 celosvětově známých druhů ropy je pouhých 10 % vhodných k výrobě asfaltu podle evropských norem.  

Ať už je čistý nebo modifikovaný, fluxovaný či emulgovaný, jeho adhezní, kohezní a elastické vlastnosti, vodní nepropustnost, zpracovatelnost, trvanlivost, cena i reologické charakteristiky z něj činí ideální materiál pro silniční stavitelství a průmyslové využití (stavebnictví, automobilový průmysl, přípravky pro domácnost, ...).

Proces výroby asfaltu destilací frakcí ropy.

Ropa je přírodní materiál vznikající pomalým rozkladem mořských živočichů. Asfalt vzniká při zpracování vybraných druhů ropy v rafineriích, a to smíšením nejtěžších frakcí (bitumenová báze). Tyto frakce jsou výsledkem procesu atmosférické a vakuové destilace. Některé speciální postupy zpracování nejsou k dispozici ve všech rafineriích. Všechny však mají k dispozici destilační jednotky. 

Zpracování určitých asfaltických bází pomocí rozpouštědla (zkapalněných plynů) je známé jako odasfaltování. Umožňuje oddělit rafinát (lehký podíl odstraněný pomocí rozpouštědla) od deasfaltovaného zbytku, který může být použit při výrobě určitých asfaltů určených pro speciální využití. Profukování proudem vzduchu (tepelná nebo katalytická oxidace určitých asfaltických bází) umožňuje získat asfalty s upravenými vlastnostmi, které jsou určeny pro průmyslové použití.

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace o ochraně osobních údajů najdete na stránce Zásady správy osobních údajů.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.