Skip to content

Rozpouštědla SPIRDANE® jsou lakové benziny. Tvoří je komplexní směsi uhlovodíků získaných hydrogenací ropné frakce.

Rozpouštědla SPIRDANE® jsou  čiré kapaliny nízké viskozity s charakteristickým zápachem při dosažení koncentrace 1 ppm. Jsou prakticky nerozpustná ve vodě, ale mísitelná s většinou organických rozpouštědel. 

Rozpouštědla SPIRDANE® jsou stabilní, nekorodují standardní kovy, ale mohou reagovat se silnými oxidanty.

Některá mají bod vzplanutí nižší než 60 °C, a proto jsou klasifikována jako hořlavá.

Aplikace: Díky spojení dobré rozpouštěcí síly a průměrné rychlosti odpařování se produkty SPIRDANE® používají především v oblasti barev, odmašťovadel, kovů a maziv.

Lze je rozdělit do tří skupin:

1. Tradiční rozpouštědla s aromáty: SPIRDANE® HT

SPIRDANE® HT spojuje odpovídající odpařovací profil s velmi dobrou rozpouštěcí silou, a proto se používá v aplikacích:

 • pryskyřice,
 • barvy,
 • čisticí prostředky,
 • odmašťovací prostředky v dávkovačích nebo tubách,
 • prostředky pro kovoobrábění atd.

2. Rozpouštědla s velmi nízkým obsahem aromátů

Divize speciálních kapalin skupiny TotalEnergies nabízí lakové benziny s nižšími toxikologickými a ekotoxikologickými hodnotami, než jaké jsou stanoveny platnou legislativou. 

Tyto produkty mají velmi nízký obsah aromátů. Standardní hodnoty, které jsou pro většinu produktů 10 ppm, nabízejí uživatelům větší flexibilitu ve formulích.

Řada SPIRDANE® nabízí bohatý výběr různých bodů vzplanutí

 • bod vzplanutí 13 °C: SPIRDANE® L2,
 • bod vzplanutí 24 °C: SPIRDANE® L1,
 • bod vzplanutí 28 °C: SPIRDANE® D 25,
 • bod vzplanutí 38 °C: SPIRDANE® D 30,
 • bod vzplanutí 65 °C: SPIRDANE® D 60.

3. Rychle se odpařující rozpouštědla: SPIRDANE® D60L, SPIRDANE® L1 a SPIRDANE® L2

Výrobce hledající úzkou frakci destilace zvolí SPIRDANE® D60L, SPIRDANE® L1 nebo SPIRDANE® L2. SPIRDANE® D60L je rozpouštědlo určené speciálně pro odmašťování nebo aplikace vyžadující vysokou rychlost odpařování. 

Velmi úzké destilační rozmezí tohoto výrobku a jeho bod vzplanutí (60 °C) byly optimalizovány pro dosažení nejlepší rychlosti odpařování.

SPIRDANE® L1 a SPIRDANE® L2 naleznou využití v aerosolech, barvách a nátěrech, pojivech a průmyslových čisticích prostředcích. 

Mezi hlavní charakteristiky patří nízké povrchové napětí, vysoká rychlost odpařování a úzké rozmezí bodu varu.

4. Regulatorní požadavky

Směrnice EU 2004/42/EC vstoupila v platnost 1. ledna 2010. Upravuje množství těkavých organických sloučenin (VOC) pro každý typ barvy.

Rozpouštědla řady lakových benzinů lze používat ve formulích dekorativních barev a laků při dodržení množství VOC stanoveného nařízeními bez ohledu na cíl: vysoký, nebo naopak nízký obsah netěkavých sloučenin. 

Lakové benziny SPIRDANE® obsahují nízké hladiny aromatických sloučenin, a proto splňují požadavky platných nařízení ve většině zemí.

Lakové benziny jsou frakce, které jsou charakteristické následujícími vlastnostmi:

 • Počet uhlíků je převážně v rozmezí C6-C13.
 • Rozsah bodu varu mezi 135 °C a 200 °C.
 • Směsi uhlovodíků s destilačním rozpětím mezi 135 °C a 200 °C.

Řadu SPIRDANE® D tvoří dearomatizované produkty. Obsah aromátů není vyšší než 100 ppm.

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.