Skip to content

Rozpouštědla SPIRDANE® jsou lakové benziny. Tvoří je komplexní směsi uhlovodíků získaných hydrogenací ropné frakce.

Rozpouštědla SPIRDANE® jsou  čiré kapaliny nízké viskozity s charakteristickým zápachem při dosažení koncentrace 1 ppm. Jsou prakticky nerozpustná ve vodě, ale mísitelná s většinou organických rozpouštědel. 

Rozpouštědla SPIRDANE® jsou stabilní, nekorodují standardní kovy, ale mohou reagovat se silnými oxidanty.

Některá mají bod vzplanutí nižší než 60 °C, a proto jsou klasifikována jako hořlavá.

Aplikace: Díky spojení dobré rozpouštěcí síly a průměrné rychlosti odpařování se produkty SPIRDANE® používají především v oblasti barev, odmašťovadel, kovů a maziv.

Lze je rozdělit do tří skupin:

1. Tradiční rozpouštědla s aromáty: SPIRDANE® HT

SPIRDANE® HT spojuje odpovídající odpařovací profil s velmi dobrou rozpouštěcí silou, a proto se používá v aplikacích:

 • pryskyřice,
 • barvy,
 • čisticí prostředky,
 • odmašťovací prostředky v dávkovačích nebo tubách,
 • prostředky pro kovoobrábění atd.

2. Rozpouštědla s velmi nízkým obsahem aromátů

Divize speciálních kapalin skupiny TotalEnergies nabízí lakové benziny s nižšími toxikologickými a ekotoxikologickými hodnotami, než jaké jsou stanoveny platnou legislativou. 

Tyto produkty mají velmi nízký obsah aromátů. Standardní hodnoty, které jsou pro většinu produktů 10 ppm, nabízejí uživatelům větší flexibilitu ve formulích.

Řada SPIRDANE® nabízí bohatý výběr různých bodů vzplanutí

 • bod vzplanutí 13 °C: SPIRDANE® L2,
 • bod vzplanutí 24 °C: SPIRDANE® L1,
 • bod vzplanutí 28 °C: SPIRDANE® D 25,
 • bod vzplanutí 38 °C: SPIRDANE® D 30,
 • bod vzplanutí 65 °C: SPIRDANE® D 60.

3. Rychle se odpařující rozpouštědla: SPIRDANE® D60L, SPIRDANE® L1 a SPIRDANE® L2

Výrobce hledající úzkou frakci destilace zvolí SPIRDANE® D60L, SPIRDANE® L1 nebo SPIRDANE® L2. SPIRDANE® D60L je rozpouštědlo určené speciálně pro odmašťování nebo aplikace vyžadující vysokou rychlost odpařování. 

Velmi úzké destilační rozmezí tohoto výrobku a jeho bod vzplanutí (60 °C) byly optimalizovány pro dosažení nejlepší rychlosti odpařování.

SPIRDANE® L1 a SPIRDANE® L2 naleznou využití v aerosolech, barvách a nátěrech, pojivech a průmyslových čisticích prostředcích. 

Mezi hlavní charakteristiky patří nízké povrchové napětí, vysoká rychlost odpařování a úzké rozmezí bodu varu.

4. Regulatorní požadavky

Směrnice EU 2004/42/EC vstoupila v platnost 1. ledna 2010. Upravuje množství těkavých organických sloučenin (VOC) pro každý typ barvy.

Rozpouštědla řady lakových benzinů lze používat ve formulích dekorativních barev a laků při dodržení množství VOC stanoveného nařízeními bez ohledu na cíl: vysoký, nebo naopak nízký obsah netěkavých sloučenin. 

Lakové benziny SPIRDANE® obsahují nízké hladiny aromatických sloučenin, a proto splňují požadavky platných nařízení ve většině zemí.

Lakové benziny jsou frakce, které jsou charakteristické následujícími vlastnostmi:

 • Počet uhlíků je převážně v rozmezí C6-C13.
 • Rozsah bodu varu mezi 135 °C a 200 °C.
 • Směsi uhlovodíků s destilačním rozpětím mezi 135 °C a 200 °C.

Řadu SPIRDANE® D tvoří dearomatizované produkty. Obsah aromátů není vyšší než 100 ppm.

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace o ochraně osobních údajů najdete na stránce Zásady správy osobních údajů.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.