Skip to content

Aromatická rozpouštědla se používají v mnoha aplikacích. Jde o bezbarvé kapaliny s charakteristickým zápachem.

Jsou prakticky nerozpustná ve vodě (méně než 0,1% hmotnosti), ale mísitelná s řadou organických rozpouštědel. 

Aromatická rozpouštědla jsou stabilní, nekorodují standardní kovy, narušují však plasty a pryž a mohou reagovat se silnými oxidačními činidly.

Aromatická rozpouštědla se používají pro svou vynikající rozpouštěcí sílu a dobrou kompatibilitu s polymery.

Aromatická rozpouštědla: řada speciálních kapalin Skupiny TotalEnergies

Speciální kapaliny skupiny TotalEnergies obsahují řadu aromatických rozpouštědel, jako jsou tradiční TOLUEN a XYLEN, a další produkty, např.  SOLVAREX® 9 a SOLVAREX® 10. 

Čisté produkty

Ropné frakce

TOLUEN

SOLVAREX® 9

TOLUEN TDI

SOLVAREX® 10

XYLEN

SOLVAREX® 10 LN

ORTHO-XYLEN

-

Aromatická rozpouštědla: průmyslové aplikace

Tyto produkty se používají v mnoha aplikacích, které vyžadují vysoce účinnou rozpouštěcí sílu. Výběr produktu závisí na požadované rychlosti odpařování.

Produkty

Aplikace

TOLUEN,

TOLUEN TDI

 • průmyslové barvy (zejména silniční), 
 • lepidla a pojiva,
 • tiskařské inkousty, 
 • chemický průmysl, 
 • syntéza pryskyřice

SOLVAREX®

 • přípravky na hubení škůdců (insekticidy, pesticidy), 
 • chemický průmysl, 
 • syntéza pryskyřice, 
 • čisticí prostředky

XYLEN

 • průmyslové barvy (zejména pro automobilový průmysl), 
 • čištění přikrývek a strojů, 
 • ošetřování dřeva

ORTHO-XYLEN

 • chemická syntéza, 
 • čisticí přípravky, 
 • odmašťování,
 • lepidla a pojiva,
 • barvy a laky

Kvůli vyššímu bodu vzplanutí, ale nižší rychlosti odpařování, se tyto produkty doporučují pro následující aplikace:

 • syntéza pryskyřice,
 • barvy a průmyslové barvy (SOLVAREX® 9, SOLVAREX® 10 a SOLVAREX® 10 LN, nízký obsah naftalenu),
 • různá ředidla,
 • čištění přikrývek (SOLVAREX® 9),
 • průmyslové čisticí přípravky (SOLVAREX® 9);
 • hubení škůdců (SOLVAREX® 9 a dále SOLVAREX® 10 postupně nahrazují xylen v insekticidech),
 • těžba vzácných zemních prvků (SOLVAREX® 9 a SOLVAREX® 10).

Aromatická rozpouštědla: regulační požadavky

Všechna aromatická rozpouštědla jsou hořlavá nebo vysoce hořlavá a také jsou zodpovědná za hromadění elektrostatického náboje během manipulace.

Jsou přísně regulována kvůli významnému potenciálnímu dopadu na zdraví a životní prostředí. Jejich odpařování do atmosféry přispívá k produkci ozonu v troposféře v důsledku fotochemické reakce (působení světla v širším slova smyslu v chemické reakci). Navíc při jejich vypuštění do vodního prostředí se pouze malá část rozpustí, zbytek plave na povrchu. Biologická odbouratelnost rozpouštědel je nízká a jejich toxicita pro vodní organismy vysoká.

Evropská směrnice 67/548/EC zakazuje používat toluen v některých aplikacích. Tento produkt je nyní veden jako produkt kategorie 3, tj. „toxický pro reprodukci“. Nová ustanovení platí od října 2005.

Přípravky na bázi toluenu musejí být označeny, pokud je jeho obsah roven nebo vyšší než 5%. Kromě toho nesmí být toluen uváděn na trh jako látka nebo složka v přípravcích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1% hmotnosti, v lepidlech a barvách ve sprejích. Nová ustanovení platí od června 2007.

Aromatická rozpouštědla produkují emise VOC (těkavé organické sloučeniny).

Upozornění: obsah naftalenu v těchto produktech je v Evropě omezen na 1%.

Věděli jste?

Aromatická rozpouštědla pocházejí z destilace reformátů (z katalytického reformátování) 

 • Počet atomů uhlíku v řetězci je C8-C20 
 • Body varu jsou v rozsahu od 110 °C do 190 °C.

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.