Skip to content

Rozpouštědla řady ISANE® mají izoparafinovou strukturu, která jim dodává vysoký stupeň čistoty a specifické vlastnosti, mezi něž patří velmi slabý nebo žádný zápach a nízké povrchové napětí. Jako produkty katalytické syntézy mají izoparafinová rozpouštědla řadu výhod oproti alifatickým rozpouštědlům stejné frakce,  jako jsou lakové benziny. 

Nízká toxicita činí produkty ISANE® vhodné pro řadu použití

Rozpouštědla ISANE® jsou určena především pro následující průmyslové a komerční aplikace:

 • barvy a laky,
 • maziva,
 • syntéza polyolefinů,
 • ředidla bez zápachu pro barvy a jiné použití,
 • kovoobrábění, řezání a kapaliny pro EDM, baňkování, ochranné kapaliny,
 • mýdla na ruce,
 • aerosoly,
 • produkty pro fotokopírky,
 • produkty pro domácnost,
 • palivo bez zápachu pro olejová kamna,
 • inkousty nepřicházející do přímého styku s potravinami a veškerá použití vyžadující produkty bez zápachu nebo splňující podmínky nařízení US FDA 21 CFR 178.3620(b) o minerálních olejích (náhodný styk s potravinami).

Rozpouštědla ISANE® - hlavní charakteristiky:

 • méně než 10 ppm aromatických sloučenin,
 • nulový obsah benzenu,
 • těžké kapaliny ISANE® jsou bez zápachu, nejlehčí produkty mají velmi slabý zápach,
 • nízké povrchové napětí,
 • vysoké styčné povrchové napětí,
 • nízká elektrická vodivost,
 • velmi nízký bod tuhnutí (pod 50°C).

Kritéria pro výběr z různých produktů ISANE®:

 • bod vzplanutí,
 • síla rozpouštědla,
 • rychlost odpařování,
 • viskozita.

Izoparafinová rozpouštědla - regulační požadavky:

Tyto produkty jsou klasifikovány jako hořlavé nebo vysoce hořlavé. I když nevyžadují žádné označení o ekotoxicitě, vytvářejí těkavé organické sloučeniny, pokud je bod varu nižší než 250°C. 

Protože jsou produkty řady Isane velmi čisté a relativně inertní, jsou častou volbou pro aplikace vyžadující schválení pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami.

V tabulce níže je uvedený přehled certifikátů produktů ISANE®.

 

  IP 100  

  IP 120  

  IP 140  

  IP 155  

  IP 175  

  IP 185  

  IP 200  

Požadavky na čistotu pro tekuté parafíny

x

x

x

x

x

x

x

Evropský lékopis

x

x

x

x

x

x

x

Nařízení EC 1935/2004

x

x

x

x

x

x

x

Zákony pro lidské potraviny / krmiva pro zvířata a spotřební zboží

x

x

x

x

x

x

x

FDA § 178.3530

x

x

x

x

x

x

x

FDA § 178.3620b

x

x

x

x

x

x

x

 EPA/FDA certifikáty pro řadu ISANE®

Věděli jste?

Kapaliny řady TOTAL ISANE® jsou syntetická ředidla.

Charakteristiky:

 • Délka uhlovodíkového řetězce je mezi 7 a 14 atomy uhlíku;
 • Destilační rozmezí od 160°C do 210°C.

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace o ochraně osobních údajů najdete na stránce Zásady správy osobních údajů.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.