Skip to content

Jak se vyrábí a prodává asfalt? Reportáž z místa, kam se běžně nepodíváte

Představte si v Česku silnici, která nedrncá a vydrží desítky let bez výmolů, záplat, v silném provozu, v zimě i létě. Je to sci-fi? Kdepak. Přesně tenhle příběh začíná v našem asfaltovém závodě v Kouřimi ve středních Čechách. Podívejte se na fotky.

Šéf závodu Michael Machalla se dívá na zásobníky na asfalt

Zhruba hodinu od Prahy leží městečko Kouřim.

Je to magické místo, kde se historie potkává s přítomností a budoucností. Do minulosti nás vrací místní skanzen. Aktuální čas se počítá podle bodu astronomického středu Evropy nedaleko v poli. A budoucnost země, po které chodíme a jezdíme? Ta se tu vytváří v nenápadném areálu TotalEnergies, do kterého teď můžete nahlédnout v exkluzivní reportáži.

Kde se vzal, tu se vzal

V Kouřimi ročně vyrobíme až 100 000 tun asfaltu, ze kterých by se dalo postavit několik tisíc kilometrů silnic. Asfalt dodáváme na stavby převážně v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Slovinsku a Rumunsku a také do Německa.

Šéf závodu Michael Machalla mluví ke skupince návštěvníků

Asfalt má v Kouřimi dlouhou tradici. Skladuje se zde už od konce 60. let minulého století. Naše společnost si plochu pronajímala od 90. let a od roku 2012 ji vlastníme. O tři roky později areál prošel první velkou modernizací.

V roce 2018 jsme postavili moderní modifikační jednotku, která míchá asfalt s polymerem, díky čemuž se náš sklad asfaltu proměnil v jednu z nejmodernějších výrobních jednotek v oboru bitumenu.

Mimochodem: bitumen neboli živice je organická černá kapalina. Asfalt je její nejčastější formou, získává se z ropy destilací. Povrch, po kterém chodíme nebo jezdíme autem, se pak správně nazývá asfaltová směs. Asfalt je v asfaltové směsi zastoupen podílem 4–5 % a má funkci pojiva, zbytek tvoří kamenivo a aditiva.

Jak to vypadá uvnitř?

Zásobník asfaltu v závodě v Kouřimi

Po vstupu do kouřimského areálu, který je pochopitelně přísně střežen, vás přivítá digitální cedule počítající dny bez nehody (v době naší návštěvy 3 684 dnů). Znáte ji z továren či znělky kresleného seriálu Simpsonovi.

Tady se ale bezpečnost provozu bere opravdu vážně. Všichni řidiči cisteren procházejí pravidelným školením, bez úspěšně splněných testů by pro ně zůstaly závory zavřené.

Samozřejmostí jsou ochranné pomůcky a nemilosrdné bezpečnostní procedury. Každý bez výjimky je například při příchodu testován na přítomnost alkoholu.

Samotný areál není nikterak velký, rozhodně nepřipomíná velkou rafinérii. Prostor je kompaktní a v rámci industriální kategorie docela útulný.

Podél hlavní cesty je šest asfaltových zásobníků, velké nádrže o objemu 420 m3. Největší z nich je ještě desetkrát větší. Kdyby se v nepravděpodobném scénáři asfalt ze zásobníků vylil, zastavil by ho masivní 2metrový plot.

Co by vás za bránou možná překvapilo, je květinová výzdoba a všudypřítomná čistota. S nadsázkou řečeno, skoro byste tu mohli jíst z podlahy. Vlastně z asfaltové směsi.

Ruku v ruce s bezpečností a čistotou jde v Kouřimi v první řadě o skladování, výrobu a prodej asfaltu.

Kudy asfalt proudí k zákazníkům

Do Kouřimi se asfalt dopravuje většinou z naší rafinérie v německé Leuně, obvykle cisternami nebo vlakem.

Šéf závodu Michael Machalla vedle police se vzorky asfaltu

Denně se v našem areálu může teoreticky vystřídat až 45 cisteren, jedna uveze 25–29 tun asfaltu. Snažíme se, aby dopad na okolí byl co nejmenší. Díky online plánování, mobilním aplikacím a vyvýšenému semaforu se už nestává, že se na parkovišti v areálu potká několik cisteren najednou.

Vlaky s asfaltem sice jezdí pomaleji, ale ve vagonech uvezou tolik co 40 automobilových cisteren.

Asfalt se u nás po příjezdu neohřívá na věčné časy. Bitumen uskladníme, otestujeme v laboratoři, zaznamenáme. Dáme mu tu nejlepší péči.

Podle přání zákazníků pak namícháme výsledný produkt – silniční asfalt, polymerem modifikovaný asfalt a případně průmyslový asfalt.

Hotové objednávky odesíláme v horkém stavu v silničních či železničních cisternách, případně v blocích zastudena balených do PE fólie i ve formě granulátu.

Asfalt po našem zpracování následně většinou míří do tzv. obaloven, které patří stavebním firmám. Nepřekvapí, že největší zájem o výdej asfaltu je v neděli večer, aby byl v obalovně připraven na ranní směnu začátkem pracovního týdne.

Asfalt, který odolá extrémním teplotám

Modifikační jednotka na výrobu asfaltu s polymerem

Naší největší chloubou je polymerem modifikovaný asfalt (PMB), který využívá náš patent ze 70. let.

Asfalt s polymerem je výrazně odolnější, v létě dobře chrání před horkem a v zimě naopak před nízkými teplotami. Zjednodušeně vzniká tak, že se granule polymeru, které vypadají jako polystyren, smíchají s asfaltem a aditivy.

Polymerem modifikovaný asfalt je vhodný na silnice a dálnice. A také na skladové plochy a parkoviště kamionů, které by jinak na základním asfaltovém povrchu vyjížděly „koleje“ kvůli kolům zahřátým dlouhými jízdami po dálnicích.

Výrobu tohoto asfaltu se skvělými vlastnostmi nám v Kouřimi umožnila výstavba modifikační jednotky, do které jsme investovali 1,5 milionu USD.

Co kromě ceny rozhoduje?

Asfalt je komoditou, a tak je hlavním kritériem výběru pro zákazníky cena, která se u nás aktualizuje každý týden. Důležitá je ale také včasná doprava, balení a hladce fungující procesy kolem.;

Na rozdíl od ropných rafinérií, pro které je asfalt jedním z vedlejších produktů, se my v Kouřimi na asfalt specializujeme a je pro nás „denním chlebem“. I proto dokážeme nabídnout vysoce odborné poradenství a nadstandardní servis na míru.

Zákazníky zásobujeme asfaltem 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Jakýkoliv produkt umíme expedovat prakticky ihned po objednání.

Všechny procesy jsou automatizované a digitalizované, od zadání objednávky asfaltu v aplikaci přes výrobu automatickým technologickým zařízením až po potvrzení doručení produktu k zákazníkovi.

Nabízíme také asfalty o teplotě nižší až o 40 stupňů, které není třeba tolik zahřívat, což pro zákazníky při manipulaci a vykládce znamená cenné úspory energií. A pro pracovníky jsou práce při pokládce méně namáhavé.

A co výsledná kvalita silnic?

Řidiči a běžní občané si s asfaltem samozřejmě spojují především kvalitu silnic a chodníků, po kterých jezdí a chodí. Známým případům, kdy se po rekonstrukci musí nový povrch po jedné sezoně upravit, jde předejít. My umíme dodat kvalitní asfalt, velké stavební firmy ho umí kvalitně položit. Zbývá, aby ve výběrových řízeních zadavatelů byla hlavním kritériem kvalita, nejen cena.

Jak recyklovat asfalt

Skupinka návštěvníků v ochranných pomůckách

Vývoj nových typů asfaltu v Kouřimi probíhá v souladu se záměrem uhlíkové neutrality TotalEnergies. Asfalt je jediná frakce z destilace ropy, kterou lze 100 % recyklovat.

„Chceme se stále více zaměřovat na odolnější polymerem modifikované asfalty a asfalty pro recyklaci. Co nejvíce asfaltu se má vracet zpátky do vozovky,“ potvrzuje Michael Machalla, který má provoz v Kouřimi na starosti.

Jak se dá znovu využít starý asfalt?

Původní asfaltová směs se odfrézuje, použijí se speciální asfaltová pojiva obohacená oživovací složkou a tak se obnoví původní výkonnostní vlastnosti směsi. Vývojem speciálních asfaltových pojiv pro recyklaci přispíváme k cirkulární ekonomice a ke snižování objemu stavebního odpadu.

Asfalt vonící po borovici

V plánu jsou další rekonstrukce v areálu, které pomůžou životnímu prostředí i efektivitě provozu. Dlouhodobě se také snažíme snižovat hluk a pachové emise pokročilou filtrací vzduchu.

„Budeme pokračovat v automatizaci, která nás baví,“ těší se Michael Machalla. „Dlouhodobě také pracujeme na vztazích s městem Kouřim a sousedy. Sousedi na nás mají telefon a my na ně.“

TotalEnergies sponzoruje akce ve městě a podílí se na úhradě kontejnerů na tříděný odpad pro občany. Jsou to další příklady z řady našich projektů v rámci udržitelné budoucnosti.

Některé inovace mají úžasný dopad na kvalitu života. Chcete příklad na konec?

Jsme schopni dodat asfaltové pojivo, které „nesmrdí“ typickým asfaltovým odérem, ale voní po … Borovici. Tento příjemný bonus ocení při pokládce nového asfaltu nejen stavební pracovníci, ale hlavně lidé v hustě obydlených sídlištích.

Ať už ucítíte hezkou vůni asfaltu, nebo se vám prostě jen dobře půjde či pojede, vzpomeňte si na TotalEnergies a náš závod v Kouřimi!

Podívejte se na fotky

Šéf závodu Michael Machalla se fotí s návštěvou

Michael Machalla, šéf závodu, vítá návštěvu kolegů TotalEnergies.

 

Zařízení pro příjem a nakládku asfaltu pro cisterny

Vítejte na hlavní třídě. Pravý pruh je určen pro nakládku, levý pro příjem asfaltu.

 

Zásobník na asfalt se zařízením pro nakládku asfaltu

Jeden ze šesti zásobníků. V něm se skladuje a ohřívá asfalt před naložením do cisterny.

 

Železniční vlečka v areálu závodu v Kouřimi

Koleje k nám vedou z nedalekého nádraží v Pečkách, které najdete na nejvytíženější české trati Praha–Česká Třebová a na trase 4. Panevropského koridoru.

 

Detail zařízení pro nakládku asfaltu do cisterny

Řidiči cisteren nesedí jen za volantem. Tady je po příjezdu jejich další pracoviště a úkol – naplnit shora cisternu novým asfaltem. Vše pod přísným dohledem kamer z velína.

 

Hák na bezpečnostní uchycení řidiče, na pozadí zásobníky asfaltu

Také tento hák ve vzduchu je určen pro řidiče. Řidič je zajištěn při vykládce asfaltu na laně, aby mohl bezpečně otevřít podtlakový ventil na vrchu nádrže automobilové cisterny, aby se při vypouštění asfaltu neponičila.

 

Pohled na soustavu in-line výroby asfaltu

Flexibilní in-line výroba nám umožňuje vyrobit celou škálu produktů podle norem, ale i produktů upravených na míru. Automaticky se namíchá směs, kterou si zákazník objednal.

 

Nádrže modifikační jednotky v areálu v Kouřimi

Když jsme v roce 2018 modifikační jednotku na polymerem modifikovaný asfalt otevírali, byla to velká událost. Do Kouřimi se přijeli podívat vysoce postavení kolegové v TotalEnergies z celého světa.

 

Šéf závodu Michael Machalla se skupinkou návštěvníků na váze pro cisterny

Právě stojíme na váze, která váží cisterny. V pozadí vlevo vidíte největší zásobník na asfalt, vpravo novou modifikační jednotku na polymerem modifikovaný asfalt.

 

Kotel na zemní plyn

Celou soustavou proudí horký olej, který ohřívá kotel na zemní plyn tak, aby byl asfalt všude prohřátý, netuhnul a dalo se s ním manipulovat.

 

Asfaltová cesta v Riegrových sadech

Ukázka barevného asfaltu z naší dílny: pražský park Riegrovy sady.

 

Datum vydání: 4. 8. 2022

 

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.