Skip to content

Přístupnost webu TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. se zavazuje zpřístupnit své internetové, intranetové a extranetové stránky a softwarové balíčky v souladu s článkem 47 zákona č. 2005-102 z 11. února 2005.

Za tímto účelem zavádí tuto strategii a opatření:

Toto prohlášení o přístupnosti webových stránek se vztahuje na TotalEnergies.cz

 

Stav splnění požadavků

TotalEnergies.cz splňuje pouze některé požadavky směrnice o přístupnosti webových stránek (RGAA), verze 4.1, z důvodu níže uvedených nesplněných požadavků a výjimek.

 

Výsledky testů

Webové stránky TotalEnergies.cz byly vytvořeny pomocí služby Web Factory od firmy TotalEnergies, která firmě TotalEnergies umožňuje vytvářet velké množství webových stránek využívajících stejnou strukturu. Všechny součásti, které lze pomocí služby Web Factory uveřejnit, jsou viditelné v demonstrátoru.

Služba Web Factory prošla rozsáhlými úpravami zaměřenými na přístupnost stránek, což znamená, že všechny webové stránky vytvořené pomocí této služby mají stejnou úroveň přístupnosti jako demonstrátor.

Provedení auditu splnění požadavků dle směrnice RGAA u každé ze 194 webových stránek (a další budou následovat) vytvořených pomocí služby Web Factory by představovalo nepřiměřenou pracovní zátěž.

Audit splnění požadavků provedený firmou Atalan byl proto uskutečněn na demonstrátoru, což jsou vzorové webové stránky služby Web Factory. Zjištění auditu:

 • 76 % kritérií definovaných ve směrnici RGAA, verze 4.1, bylo splněno.

Je nutné zmínit, že audit nezahrnoval kontrolu redakčního obsahu webových stránek (články, zprávy, události apod.). Aby firma TotalEnergies zaručila dobrou přístupnost redakčního obsahu, zavedla tato opatření:

 • Ověřila, zda rozhraní k aktualizaci redakčního obsahu zajišťuje přístup k nahrávání obsahu, a integrovala nápovědu k přístupnému obsahu.
 • Integrovala veškerá pravidla týkající se přístupnosti redakčního obsahu do průvodce vkládáním příspěvků, který mají redakční týmy k dispozici.
 • Pořádá pracovní semináře, kde informuje o přístupnosti redakčního obsahu.
 • Útvar digitální kontroly provedl náhodné audity přístupnosti redakčního obsahu webových stránek vytvořených pomocí služby Web Factory a v případech, kdy odhalil nepřístupný obsah, upozornil na tuto skutečnost správce webových stránek.

Nepřístupný obsah

Podrobnosti o nesplnění požadavků

Během auditu přístupnosti, který byl proveden na demonstrátoru, bylo zjištěno nesplnění požadavků u následujících kritérií:

 • 1.2      Platí, že technologická asistenční služba správně ignoruje každý dekorativní obrázek?
 • 2.1      Má každý internetový rámec (frame) svůj titulek (title)?
 • 3.2      Má každá webová stránka dostatečně vysoký kontrast mezi barvou textu a barvou pozadí (kromě konkrétních výjimek)?
 • 3.3      Jsou na každé webové stránce barvy použité v součástech rozhraní nebo grafických prvcích nesoucích informace dostatečně kontrastní (kromě konkrétních výjimek)?
 • 7.1      Je v případě nutnosti každý skript kompatibilní s technologickou asistenční službou?
 • 7.3      Lze s každým skriptem pracovat pomocí klávesnice a všemi zařízeními pro ovládání pohybu kurzoru (kromě konkrétních výjimek)?
 • 8.7      Je na každé webové stránce ve zdrojovém kódu uveden každý použitý jazyk (kromě konkrétních výjimek)?
 • 8.9      Na každé webové stránce by se tagy neměly využívat pouze k prezentačním účelům. Dodržuje se toto pravidlo?
 • 9.1      Jsou na každé webové stránce informace strukturovány vhodně použitými nadpisy?
 • 9.2      Je struktura na každé webové stránce konzistentní (kromě konkrétních výjimek)?
 • 10.1    Využívají webové stránky ke snadnější prezentaci informací šablony webových stylů?
 • 10.10  Na každé webové stránce by se informace neměly zobrazovat pouze na základě tvaru, velikosti nebo polohy. Je toto pravidlo smysluplně uplatňováno?
 • 11.9    Je titulek každého tlačítka na každém formuláři relevantní (kromě konkrétních výjimek)?
 • 11.13  Lze z výsledku získaného u vstupního formuláře usuzovat, že usnadňuje automatické zadávání uživatelských údajů?
 • 13.3    Je-li to nutné, má na každé webové stránce každý stažený dokument přístupnou verzi (kromě konkrétních výjimek)?

Výjimky z důvodu nepřiměřené pracovní zátěže

 • Oprava chyb týkajících se správnosti kódu (kritérium 8.2) byla u současného stavu této platformy stanovena a odhadnuta jako nepřiměřená pracovní zátěž.
 • Následující součásti, které jsou dostupné ve službě Web Factory (upozorňujeme, že tyto součásti nemusejí být na těchto webových stránkách umístěny), nebyly předmětem auditu, protože se využívají jen zřídka, popř. nebyly opraveny z toho důvodu, že jejich oprava by představovala příliš velkou pracovní zátěž vzhledem k malé četnosti jejich použití:
  • Audioblok (pouze občasné použití, nefunkční)
  • Karusel (slider) publikací (pouze občasné použití, bude zrušen)
  • Srovnávací tabulka (pouze občasné použití, plánuje se její přepracování)
  • Podmíněný průzkum (pouze občasné použití, nefunkční)
  • Stránka seznamu s možností filtrování (nepřiměřená pracovní zátěž)

Obsah, na který se závazek o přístupnosti nevztahuje

 • Nástroj ke správě souborů cookie Tealium                       
 • Tlačítka ke sdílení AddThis                   
 • Systém Google ReCaptcha
 • Přehrávač videa Damdy (Wedia)

Vytvoření tohoto prohlášení o přístupnosti webových stránek 

Toto prohlášení bylo vytvořeno dne 12. 4. 2021.

 

Technologie použité k vytvoření TotalEnergies.cz

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Testovací prostředí

Zkoušky zobrazování obsahu byly provedeny na základě kombinací získaných z referenční báze směrnice RGAA, verze 4.1, u těchto verzí softwaru:

 • Firefox 86    
 • NVDA 2020.3         
 • JAWS 2020  
 • Android Talkback 

Nástroje k analýze přístupnosti

 • Color Contrast Analyser
 • Nástroje pro vývoj aplikace Firefox
 • Web Developer (rozšíření pro aplikaci Firefox)

Stránky demonstrátoru, u kterých byla provedena kontrola splnění požadavků

Vzorek, u kterého byl proveden audit, zahrnuje závazné stránky definované směrnicí RGAA.

 1. Domů
 2. Kontakt
 3. Právní upozornění
 4. Přístupnost
 5. Mapa stránek
 6. Titulní stránka s jedním odkazem (karusel)
 7. Digitální grafická tabulka
 8. Audiobloky
 9. Sledujte nás
 10. Obchodní článek
 11. Stránka s novinkami
 12. Seznam novinek
 13. Výsledky vyhledávání včetně pojmu « TotalEnergies »
 14. Často kladené otázky
 15. Prezentace Web Factory od firmy TotalEnergies

Zpětná vazba a kontakt

Pokud se vám nedaří zpřístupnit obsah nebo službu, kontaktujte odpovědnou osobu, která vás nasměruje na přístupnou alternativu, popř. vám poradí, jak požadovaný obsah získat v jiné podobě.

 • Napište na [email protected]
 • Kontakt  TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o.
  Rohanské nábřeží 678/29
  Budova D
  186 00 Praha 8
  Česká republika

Opravné prostředky

Tento postup použijte v následujícím případě.

Oznámili jste správci webových stránek problémy s přístupností, které vám brání v přístupu k obsahu nebo službám na portálu, a nedostali jste uspokojivou odpověď.

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.