Skip to content

Petroleje se získávají rafinací ropy a jsou výsledkem oddělení frakce během destilace s počátečním bodem varu (IBP) v rozsahu od 150 °C do 180 °C a konečným bodem varu (FBP) v rozsahu od 225 °C do 250 °C, která musí být bez síry.

Petroleje se používají především při výrobě  leteckých paliv (proudové a turbovrtulové motory). Jsou také hlavní složkou aditiv pro automobily (čištění vstřikovače atd.). 

Po hydrorafinaci se petroleje používají v různých speciálních aplikacích. 

Divize speciálních kapalin skupiny TotalEnergies nabízí řadu petrolejů:

Tyto produkty se doporučují zejména pro následující průmyslová odvětví:

 • pryskyřice,
 • barvy,
 • čisticí prostředky,
 • odmašťovací prostředky (v dávkovačích nebo tubách),
 • přípravky na hubení škůdců,
 • kovoobrábění atd.

  Petrolej s velmi nízkým obsahem aromátů

  Druhou skupinu kapalin KETRUL® tvoří hydrogenované petroleje s významně sníženým obsahem aromátů. Což odráží ambice divize speciálních kapalin skupiny TotalEnergies nabízet produkty s nižšími toxikologickými a ekotoxikologickými hodnotami, než jaké jsou vyžadovány platnou legislativou.

  Produkty obsahují velmi nízké hladiny aromatických sloučenin, čímž poskytují vyšší flexibilitu ve formulích.

  Výběr petroleje závisí na požadovaném bodu vzplanutí a rychlosti odpařování.

  Tato rozpouštědla se doporučují zejména pro následující průmyslová odvětví:

  • barvy, především barvy vyžadující prodlouženou dobu otevření;
  • ochrana dřeva (pomalá rychlost odpařování umožňuje lepší průnik);
  • odmašťování (vysoký bod vzplanutí umožňuje bezpečné používání);
  • kovoobrábění (válcování, kapaliny pro prevenci koroze atd.).
  • Pro aplikace vyžadující pomalé odpařování zvolte KETRUL® D85, KETRUL® 220 nebo KETRUL® D100, které mají vysoký bod vzplanutí. KETRUL® D100 nevytváří emise těkavých organických sloučenin (VOC)*.

  *KETRUL® D100 je klasifikován jako produkt nevytvářející VOC dle definice směrnice 1999/13 pro použití při 20°C a tlaku par >0,01 kPa.

  Věděli jste?

  Kapaliny řady TOTAL KETRUL® jsou syntetická ředidla.

  Charakteristiky:

  • Délka uhlovodíkového řetězce je mezi 10 a 15 atomy uhlíku.
  • Destilační rozmezí od 150 °C do 250 °C.

  Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

  A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.