Skip to content

Petroleje se získávají rafinací ropy a jsou výsledkem oddělení frakce během destilace s počátečním bodem varu (IBP) v rozsahu od 150 °C do 180 °C a konečným bodem varu (FBP) v rozsahu od 225 °C do 250 °C, která musí být bez síry.

Petroleje se používají především při výrobě  leteckých paliv (proudové a turbovrtulové motory). Jsou také hlavní složkou aditiv pro automobily (čištění vstřikovače atd.). 

Po hydrorafinaci se petroleje používají v různých speciálních aplikacích. 

Divize speciálních kapalin skupiny TotalEnergies nabízí řadu petrolejů:

Tyto produkty se doporučují zejména pro následující průmyslová odvětví:

 • pryskyřice,
 • barvy,
 • čisticí prostředky,
 • odmašťovací prostředky (v dávkovačích nebo tubách),
 • přípravky na hubení škůdců,
 • kovoobrábění atd.

  Petrolej s velmi nízkým obsahem aromátů

  Druhou skupinu kapalin KETRUL® tvoří hydrogenované petroleje s významně sníženým obsahem aromátů. Což odráží ambice divize speciálních kapalin skupiny TotalEnergies nabízet produkty s nižšími toxikologickými a ekotoxikologickými hodnotami, než jaké jsou vyžadovány platnou legislativou.

  Produkty obsahují velmi nízké hladiny aromatických sloučenin, čímž poskytují vyšší flexibilitu ve formulích.

  Výběr petroleje závisí na požadovaném bodu vzplanutí a rychlosti odpařování.

  Tato rozpouštědla se doporučují zejména pro následující průmyslová odvětví:

  • barvy, především barvy vyžadující prodlouženou dobu otevření;
  • ochrana dřeva (pomalá rychlost odpařování umožňuje lepší průnik);
  • odmašťování (vysoký bod vzplanutí umožňuje bezpečné používání);
  • kovoobrábění (válcování, kapaliny pro prevenci koroze atd.).
  • Pro aplikace vyžadující pomalé odpařování zvolte KETRUL® D85, KETRUL® 220 nebo KETRUL® D100, které mají vysoký bod vzplanutí. KETRUL® D100 nevytváří emise těkavých organických sloučenin (VOC)*.

  *KETRUL® D100 je klasifikován jako produkt nevytvářející VOC dle definice směrnice 1999/13 pro použití při 20°C a tlaku par >0,01 kPa.

  Věděli jste?

  Kapaliny řady TOTAL KETRUL® jsou syntetická ředidla.

  Charakteristiky:

  • Délka uhlovodíkového řetězce je mezi 10 a 15 atomy uhlíku.
  • Destilační rozmezí od 150 °C do 250 °C.

  Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

  A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Všechny informace o ochraně osobních údajů najdete na stránce Zásady správy osobních údajů.

  As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.