Skip to content

Petroleje se získávají rafinací ropy a jsou výsledkem oddělení frakce během destilace s počátečním bodem varu (IBP) v rozsahu od 150 °C do 180 °C a konečným bodem varu (FBP) v rozsahu od 225 °C do 250 °C, která musí být bez síry.

Petroleje se používají především při výrobě  leteckých paliv (proudové a turbovrtulové motory). Jsou také hlavní složkou aditiv pro automobily (čištění vstřikovače atd.). 

Po hydrorafinaci se petroleje používají v různých speciálních aplikacích. 

Divize speciálních kapalin skupiny TotalEnergies nabízí řadu petrolejů:

Tyto produkty se doporučují zejména pro následující průmyslová odvětví:

 • pryskyřice,
 • barvy,
 • čisticí prostředky,
 • odmašťovací prostředky (v dávkovačích nebo tubách),
 • přípravky na hubení škůdců,
 • kovoobrábění atd.

Petrolej s velmi nízkým obsahem aromátů

Druhou skupinu kapalin KETRUL® tvoří hydrogenované petroleje s významně sníženým obsahem aromátů. Což odráží ambice divize speciálních kapalin skupiny TotalEnergies nabízet produkty s nižšími toxikologickými a ekotoxikologickými hodnotami, než jaké jsou vyžadovány platnou legislativou.

Produkty obsahují velmi nízké hladiny aromatických sloučenin, čímž poskytují vyšší flexibilitu ve formulích.

Výběr petroleje závisí na požadovaném bodu vzplanutí a rychlosti odpařování.

Tato rozpouštědla se doporučují zejména pro následující průmyslová odvětví:

 • barvy, především barvy vyžadující prodlouženou dobu otevření;
 • ochrana dřeva (pomalá rychlost odpařování umožňuje lepší průnik);
 • odmašťování (vysoký bod vzplanutí umožňuje bezpečné používání);
 • kovoobrábění (válcování, kapaliny pro prevenci koroze atd.).
 • Pro aplikace vyžadující pomalé odpařování zvolte KETRUL® D85, KETRUL® 220 nebo KETRUL® D100, které mají vysoký bod vzplanutí. KETRUL® D100 nevytváří emise těkavých organických sloučenin (VOC)*.

*KETRUL® D100 je klasifikován jako produkt nevytvářející VOC dle definice směrnice 1999/13 pro použití při 20°C a tlaku par >0,01 kPa.

Věděli jste?

Kapaliny řady TOTAL KETRUL® jsou syntetická ředidla.

Charakteristiky:

 • Délka uhlovodíkového řetězce je mezi 10 a 15 atomy uhlíku.
 • Destilační rozmezí od 150 °C do 250 °C.

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.