Skip to content

Jak vybrat správný olej pro vaše auto? Rady od našich odborníků

Kvalitní motorový olej prodlužuje životnost motoru a pomáhá snížit náklady na jeho budoucí údržbu a servis. Jak tedy správně vybrat motorový olej pro vaše auto, případně kdy ho doplnit?

Žena dolévá olej Quartz do motoru auta

 

 1. Pravidelná výměna oleje je základ
 2. Jak zvolit vhodný olej?
 3. Pravidelná kontrola oleje v motoru
 4. Jak olej doplnit do vozidla
 5. Vyberte prověřenou značku oleje

1) Pravidelná výměna oleje je základ

 

Délku výměnného intervalu vždy stanoví výrobce konkrétního vozidla.

Olej se obvykle mění v časovém intervalu 1-2 roky nebo po nájezdu 15 000-30 000 km. Výměnný interval je stanoven na základě interních zkoušek a testů výrobce vozidla.

Pokud se rozhodnete vyměnit motorový olej dříve, než je doporučení výrobce, motoru určitě neuškodíte, a pokud provozujete vozidlo v náročných podmínkách, tak většina odborníků doporučuje zkrátit výměnný interval o 30-50 %.

Pokud si nejste jistí, jaký motorový olej použít nebo po kolika kilometrech ho vyměnit, doporučujeme vám navštívit autorizovaný servis, kde vám odborně poradí.

2) Jak zvolit vhodný olej?

Při výběru motorového oleje se řiďte pokyny výrobce. Specifikaci motorového oleje pro své auto najdete:

 • v návodu či příručce k obsluze vozu,
 • v servisní knížce.

Využít můžete také mazací plán výrobce olejů, případně kontaktujte značkový servis.

Při výběru vhodného oleje se držte normy doporučené výrobcem pro vaše auto (např.: VW504.00/507.00; PSA B71 2290; RN720 atd.) a doporučeného viskozitního rozsahu SAE (např.: 0W-20; 5W-30 atd.), pokud je uveden.

Producenti vozů se při volbě vhodného maziva primárně řídí svými továrním testy.

Jedná se o celou řadu časově a finančně náročných zkoušek, životnostních a provozních testů na konkrétních motorech daného výrobce. Testují se parametry jako např.: opotřebení vačky, opotřebení válců, degradace a oxidace oleje, vznik úsad v motoru, turbodmychadle, kompatibilita s pryžemi, životnost FAP filtru, SCR a oxidačních katalyzátorů atd.

Pakliže výrobce olejů a maziv úspěšně splní předepsané testy a požadavky, je mu vydán výrobcem vozidla (motoru) tovární certifikát s číslem příslušné normy (např. VW504.00/507.00 pro koncern Volkswagen).

ACEA a API stanovují minimální požadavky na výkonnost oleje a v žádném případě nenahrazují mnohem přísnější tovární schválení (OEM approval) a specifikace. Výjimkou jsou výrobci vozidel, kteří nepožadují tovární schválení a řídí se pouze požadavky norem ACEA, API atd. (někteří asijští výrobci).

 

Výkonnostní specifikace ACEA

ACEA (Sdružení evropských výrobců automobilů) upravuje výkonnostní požadavky následovně:

Příklad: ACEA A3/B4

 • Písmeno A – benzinové motory, osobní vozidla, standardní množství sulfátového popela.
 • Písmeno B – dieselové motory, osobní vozidla, standardní množství sulfátového popela.
 • Číslo 1 až 5 upravuje výkonnostní a specifické požadavky.

Příklad: ACEA C3

 • Písmeno C – benzinové i dieselové motory s nízkým obsahem sulfátového popela pod 1 % mn (tzv. low saps).
 • Číslo 1 až 6 upravuje výkonnostní a specifické požadavky (HTHS viskozita, obsah sulfátového popela, množství síry atd.).

Příklad: ACEA E9

 • Písmeno E – dieselové motory nákladních a užitkových vozidel.
 • Číslo 3 až 9 upravuje výkonnostní a specifické požadavky (obsah sulfátového popela, TBN atd.).

V případě výkonových norem ACEA neexistuje tzv. zpětná kompatibilita, kdy můžete novější normou (obvykle s vyšším číslem nebo písmenem) nahradit normu starší. Výjimku tvoří náhrada ACEA A3/B3 výkonnější normou ACEA A3/B4 a nahrazení ACEA A5/B5 modernější ACEA A7/B7.

Výkonnostní specifikace API

API (Americký petrochemický institut) upravuje výkonnostní požadavky následovně:

Příklad: API SN/CF

 • Písmeno S – benzinové motory, osobní vozidla, standardní množství sulfátového popela.

 • Písmeno C – dieselové motory, osobní vozidla, standardní množství sulfátového popela.

 • Další písmeno za S a C upravují výkonnostní a specifické požadavky. Čím je písmeno vyšší, tím má olej vyšší výkonost a je určen pro modernější motory.

 • Normy CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4/CK-4 upravují požadavky pro dieselové motory nákladních a užitkových vozidel.

V případě výkonových norem API existuje tzv. plná zpětná kompatibilita, kdy můžete novější normou (písmeno, které je v abecedě níže) nahradit normu starší (s písmenem v abecedě výše). Např. API SP zpětně nahrazuje normy API SN+/SN/SM/SL/SJ atd.

Tekutost oleje neboli viskozita se udává ve viskozitních rozsazích dle metodiky SAE (Society of Automotive Engineers).

 • Zimní viskozitní třídy dle předpisu SAE J300 jsou označeny písmenem „W“ (winter) a číslem (0W, 5W, 10W, 15W atd.) – čím je číslo nižší, tím má olej lepší čerpatelnost při nižších teplotách. Díky tomu má olej také rychlejší náběh mazání při nízkých teplotách. Zimní viskozitní třída motorového oleje obvykle nemá vliv na jeho tekutost při 100 °C u vícestupňových olejů.
 • Viskozitní třídy (letní) jsou označeny dle předpisu SAE J300 písmeny SAE a číslem (SAE 16, SAE 20, SAE 30, SAE 40 atd.) – čím vyšší číslo, tím má olej vyšší viskozitu a tekutost při 100 °C (což obvykle bývá střední pracovní teplota motorového oleje). Letní viskozitní třída v žádném případě neovlivňuje bod čerpatelnosti při nízkých teplotách u vícestupňových olejů.
 • Vícestupňové oleje splňují požadavky na viskozitu jak letního, tak i zimního viskozitního rozsahu a jsou označené „zimní viskozitní třída“ – „letní viskozitní třída“, např.: 5W-40. Tyto vícestupňové oleje upravují požadavky jak na nízkoteplotní vlastnosti, tak na viskozitu při vysokých teplotách. Pro interpretaci parametru SAE J306 je u vícestupňových olejů potřeba vycházet ze zimní viskozitní třídy pro nízkoteplotní parametry a letní viskozitní třídy pro vysokoteplotní parametry.

3) Pravidelná kontrola oleje v motoru

Doporučujeme pravidelnou kontrolu množství oleje, abyste odhalili případnou vyšší spotřebu oleje.

Při kontrole množství motorového oleje musí auto stát na rovině. V případě, že před kontrolou motor běžel, doporučujeme počkat přibližně 2 minuty, než olej steče do olejové vany. U studeného oleje může být doba stečení oleje do vany delší.

Výška hladiny oleje (množství) se kontroluje ručně, nebo elektronicky:

 • Ručně (měrka na motoru)
  U ručního měření vytáhneme olejovou měrku z motoru, otřeme ji a zasuneme zpět do motoru na cca 3 vteřiny a znovu ji vytáhneme. Hladina oleje by měla být mezi minimem a maximem na měrce.

  Obecně se doporučuje výška hladina oleje mezi středem a maximem měrky. Jedná se o ryze praktické doporučení. Motor může bezpečně pracovat i pokud je hladina oleje na minimu měrky. Pokud ale dojde k vyšší spotřebě oleje vlivem stylu jízdy, zátěže motoru nebo případné mechanické závady, není v tomto případě žádná rezerva množství oleje v motoru.

Detail ruky držící olejovou měrku v motoru

 

 • Elektronicky (čidlo množství motorového oleje)
  Při elektronickém měření se množství oleje v motoru většinou graficky ukazuje na displeji palubní desky, obvykle při zapnutí zapalování před nastartováním vozidla. Některá vozidla nás mohou upozornit na blížící se minimální hladinu oleje v motoru, předpokládaný dojezd a potřebu doplnění oleje na displeji palubní desky.

4) Jak olej doplnit do vozidla

Olej doplníte do motoru nalévacím otvorem (obvykle označen znakem olejničky) na úroveň maxima na olejové měrce – ne více.

Víko nalévacího otvoru pro doplnění oleje do motoru

 

Olej pro dolití vybereme podle stejných parametrů a zásad jako při výměně.

Oleje, které mají stejné tovární schválení (OEM approval) a popřípadě odpovídají výrobcem vozidla schváleným viskozitním rozsahům SAE, lze po technické stránce vzájemně doplňovat bez omezení.

Pokud je to ale možné, použijte při doplňování oleje stejný typ, který je aktuálně naplněn v motoru.

Někdy se může stát, že nutně potřebujeme dolít olej a nemáme k dispozici žádný výrobek, který splňuje požadovanou tovární normu nebo viskozitní rozsah. Co pak?

V tomto případě můžete pro dolití použít jakýkoliv příbuzný olej, kde se doporučuje dodržet alespoň požadavek na:

 • tzv. low saps olej (norma ACEA Cx) pro vozidla vybavená FAP filtrem,
 • standardní popelnatý olej (ACEA Ax/Bx; API Sx/Cx) pro vozidla bez FAP filtru,
 • předepsaný letní viskozitní rozsah SAE (např. xW-30).

Obecně se doporučuje dolití maximálně 10 % objemu olejové náplně motoru. Pokud opravdu nutně potřebujeme doplnit olej do motoru a nejsme schopni dodržet požadavek na viskozitní rozsah a na tzv. low saps olej, dolejte motorový olej, který máte k dispozici. Vysvětlení je zde jednoduché: jakýkoliv olej v motoru je lepší než žádný olej.

5) Vyberte prověřenou značku oleje

Teď už víte, podle jakých požadavků byste měli vybrat vhodný olej pro své auto. Důležitou roli ale hraje také značka.

S ohledem na přísné požadavky zmíněných továrních testů výrobci neznámých značek a podezřele levných produktů často lživě uvádí splnění továrních specifikací nebo přímo vlastnictví továrního schválení (OEM approval).

Na rozdíl od těchto značek jsou renomovaní výrobci schopni doložit tovární schválení konkrétních výrobců vozidel a motorů, která garantují splnění těchto náročných požadavků.

V TotalEnergies máme za sebou více než 50 let vývoje a výzkumu nejen v oblasti automobilových olejů, ale i spolupráci s výrobci vozidel při vývoji nových typů maziv pro moderní motory.

Nelze ani opomenout vývoj a výrobu maziv pro vrcholový motorsport stejně jako spolupráci s předními výrobci průmyslových zařízení, nákladních, stavebních a zemědělských strojů. A to je už solidní reference.

 • Značku motorového oleje můžete vybírat například také podle toho, jak šetrně zachází s obaly, dopravou nebo skladováním olejů.
 • Chcete si u olejářské firmy ověřit, jaký produkt se hodí pro vaše auto? Využijte aplikaci Mazací plán, která vám pomůže s výběrem vhodného maziva.
 • Podívat se můžete také na testy a reference zákazníků pro vybraná maziva.
 • Doporučujeme vám nákup u prověřených obchodníků, v důvěryhodných autoservisech, renomovaných e-shopech nebo přímo u autorizovaných distributorů TotalEnergies.
 • Obaly olejů TotalEnergies obsahují nové uzávěry zvyšující ochranu proti padělání. Na etiketě najdete QR kód, který stačí načíst a ihned si ověříte pravost výrobku.
 • Firmám a organizacím, které spravují rozsáhlejší vozový park, nabízíme služby našich techniků včetně diagnostického systému LubAnac.

Nebojte se zeptat profesionálů

Pozor na anonymní rady v internetových diskusních fórech.

V internetových článcích a diskusních fórech najdete spoustu rad a „zaručených“ informací od rádoby odborníků, které bývají nepravdivé a zavádějící. Pokud potřebujete odbornou radu nebo pomoc, obraťte se na skutečné profesionály.

Stále si nejste jistí ohledně specifikace motorového oleje? Ztratili jste příručku k autu? Neváhejte se zeptat v české centrále dovozce svého vozidla nebo v autorizovaném servisu.

Pokud chcete poradit s čímkoli ohledně motorového oleje, podívejte se na naše často kladené otázky nebo se obraťte na nás přímo, rádi vám poradíme.

 

Datum vydání: 1. 8. 2022

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.