Skip to content

Elektromobilita: Jak jsou na tom města v ČR, na Slovensku a v Maďarsku?

Dostat se rychle z místa A do místa B je důležité, ale také potřebujeme dýchat. Je rozdíl žít tam, kde se jezdí zdravě, nebo kde se vypouští emise CO2 ve velkém. Přečtěte si, co pro udržitelnost v osobní a hromadné dopravě dělají největší města u nás i u sousedů.

Muž a žena přichází po chodníku k elektromobilu, který se nabíjí

Doprava a cestování má globální podíl na emisích CO2 mezi 20 až 25 %. Negativní dopady na ovzduší včetně třeba hluku snižuje elektromobilita, a proto v TotalEnergies stavíme elektrické nabíjecí stanice po celém světě. Do roku 2025 jich plánujeme v Evropě postavit 150 000. V přechodu na čistší energie podporujeme také nákladní dopravu.

Městům, dopravním podnikům i firmám v České republice dodáváme dobíjecí stanice a další služby v oblasti elektromobility.

Podívejte se na srovnání měst

Jak si v elektromobilitě stojí významná města ve střední Evropě?

Přímo u 12 vybraných měst v Česku, na Slovensku a v Maďarsku jsme zjišťovali, jak jsou na tom dnes a co plánují do budoucna.

 

Elektromobilita v Česku

Elektromobilita na Slovensku

Elektromobilita v Maďarsku

Elektromobilita v Praze

Elektromobil se nabíjí na nábřeží

Situace dnes

Plány do budoucna

 • V ČOV Bubenči přibude výrobna biometanu a velkokapacitní tepelná čerpadla pro dodávku tepla domácnostem
 • Do roku 2030 budou mít 75% podíl bezemisní elektrobusy, bateriové trolejbusy a nízkoemisní autobusy mezi všemi autobusy DPP

Elektromobilita v Brně

Muž a žena odchází po chodníku od nabíjejícího se elektromobilu

Situace dnes

 • 20 nabíjecích stanic, ve výstavbě je dalších 11 stanic
 • 80 % vozového parku MHD má ekologický pohon: 2/3 tvoří tramvaje a trolejbusy na elektřinu, polovina autobusů jezdí na zemní plyn
 • Testuje se elektrobus SOR NS 12 electric a autobus na vodíkový pohod v programu Připrav Brno

Plány do budoucna

 • Dokončení velkého městského okruhu
 • Rozvoj infrastruktury pro elektromobily
 • Rozvoj dopravní telematiky včetně přípravy infrastruktury na autonomní automobily
 • Přesun nádraží a napojení Brna na vysokorychlostní trať, zachování umístění na tratích TEN-T (politika transevropské dopravní sítě)
 • Ustavení ochranného systému před tranzitní dopravou (X43, rozšíření D1)
 • Zavedení rezidentního parkování a vybudování systému parkovišť P+R
 • Rozvoj cyklistické sítě včetně řešení problémových míst (křižovatky, přejezdy)
 • Odstraňování slabých míst pěší infrastruktury

Elektromobilita v Ostravě

Žena stojí u nabíjecí stanice vedle stěny s graffiti

Situace dnes

 • 25 nabíjecích stanic (zdroj)
 • 8 elektrobusů, letos přibude dalších 24 a 5 nabíjecích stojanů pro průběžné nabíjení ve standardu Oppcharge, které umožňuje rychlé doplňování energie během provozu
 • Podíl bezemisních vozidel v dopravním podniku je 52 % (233 tramvají a 65 trolejbusů)

Plány do budoucna

 • Bezplatné parkování pro elektromobily v centru
 • Výstavba dobíjecích stanic na 18 místech spolu s firmami na podzim 2022 a další pak na jaře 2023
 • Vybudování nabíjecích stanic (11 kW) na sídlištích – nabíječky se umístí přímo na sloupy veřejného osvětlení nebo na menší sloupky u parkovacích míst
 • Dobíjecí stanice elektromobilů s možností odstavení vozidla v centrální části města
 • Výstavba městských parkovišť u významných budov a institucí včetně stojanů pro nabíjení elektromobilů
 • Podpora pro carsharing (sdílení vozidel)
 • Stavba tramvajové trati v Ostravě Porubě
 • Rozšíření provozu trolejbusů prostřednictvím nových parciálních trolejbusů (s trakční baterií), které částečně nahradí několik autobusů
 • Plán na zprovoznění prvních 5 kusů autobusů s vodíkovým pohonem

Elektromobilita v Plzni

Pohled z interiéru elektromobilu ven na ženu u nabíjecí stanice

Situace dnes

Plzeň patří v městské hromadné dopravě mezi nejekologičtější města v České republice. Více než 2/3 vozidel MHD využívají elektřinu. Pro tramvaje se aktuálně staví nová moderní vozovna s jednou z největších zelených střech v České republice o ploše 13,5 tisíce m2.

V Plzni navíc nyní jezdí již 40 bateriových trolejbusů, kterým trakční baterie nabíjené za jízdy dodávají nezávislost a flexibilitu, a každým rokem přibývají další při pravidelné modernizaci vozového parku.

Plány do budoucna

 • Aktuálně probíhá příprava „Koncepce elektromobility na území města Plzně“
 • Pilotní projekty v oblasti výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola
 • Projekt elektrifikace MHD na Severní Předměstí, kde bateriové trolejbusy nahradí současné autobusové linky
 • Další elektrifikace kratších úseků a linek především na tzv. tangenciálních spojeních neboli linkách spojujících lidnatá předměstí

Elektromobilita v Liberci

Muž přikládá kartu k nabíjecí stanici TotalEnergies

Situace dnes

 • Bezplatné parkování elektromobilů
 • Snaha o zvýšení kapacity sítě nabíjecích stanic
 • Zpracovaný plán udržitelné mobility, který zahrnuje podporu bezemisní dopravy
 • Liberec používá několik elektromobilů, Městská policie jeden plugin-hybrid vůz
 • Hromadná doprava je elektrifikovaná díky tramvajím
 • Elektrifikace autobusů zatím neprobíhá: „Testovali jsme několik elektrobusů od různých výrobců, ale zatím jsme nenašli nic, co by nám vyhovovalo,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc

Plány do budoucna

 • Vybudovat ve spolupráci s externím partnerem minimálně 15 nabíjecích dvojstanic po celém širším centru města
 • Pořídit několik plugin-hybridů při obměně vozového parku města

Elektromobilita v Bratislavě

Muž přikládá kartu k veřejné nabíjecí stanici TotalEnergies

Situace dnes

 • Přibližně 250 nabíjecích stanic
 • V Bratislavě a okolí je nejvyšší koncentrace elektromobilů na celém Slovensku, proto je prioritou plán na další rozvoj nabíjecí infrastruktury

Plány do budoucna

 • Projekt Urban-E, jehož cílem je rozvoj elektromobility, podpora rozšiřování nabíjecí infrastruktury a propojení na jiné druhy dopravy. Dokončen má být v letošním roce
 • Rozvoj městské sítě nabíjecích stanic v rezidenčních zónách zejména na sídlištích, kde nejsou jiné možnosti nabíjení
 • V příštích letech by se mohlo vybudovat více než 300 takových nabíjecích stanic

Elektromobilita v Košicích

Muž prochází před elektromobilem zaparkovaným u moderní budovy

Situace dnes

 • V Košicích jsou průkopníky v zavádění elektrobusů do MHD
 • Aktuálně provozují 23 elektrobusů (přibližně 10 % všech autobusů dopravního podniku města Košice)

Plány do budoucna

 • Město se uchází o dotace EU na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel
 • V současnosti aktualizují strategický dokument, který počítá s postupnou výměnou trolejbusů za parciální trolejbusy
 • Připravují koncept Mobilita jako služba (MaaS), který má za cíl snížit podíl automobilové dopravy ve městě. Tento koncept umožňuje jednotnou platbu za MHD, sdílená kola a další prostředky
 • Od podzimu 2021 testují pilotní projekt aplikace Antik SmartWay, která nabízí lístek na MHD s možností přepravy „na poslední míli“ v ceně

Elektromobilita v Prešově

Žena odchází od elektromobilu zapojeného do nabíječky

Situace dnes

 • 6 nabíjecích stanic pro elektromobily, 1 nabíječka pro elektrokola
 • 400 sdílených koloběžek a 200 sdílených kol po celém městě
 • 8 cykloboxů využívajících solární energii
 • 40 ekologických autobusů a trolejbusů v provozu
 • Funkční systém přenosu dat z vozidel MHD (přenos dat na informační tabule a aplikace MHD Prešov pro cestující)

Plány do budoucna

 • Nákup 10 parciálních trolejbusů a 4 městských automobilů s alternativním pohonem
 • Modernizace několika kilometrů trolejbusových tratí a výstavba zcela nových úseků
 • 4,3 km nově vybudovaných cyklostezek
 • Prešov má Strategii udržitelného rozvoje dopravy ve městě do roku 2040, takzvaný Masterplán, který počítá s modernizací vozového parku, infrastruktury a smart řešeními v dopravě

Elektromobilita v Žilině

Muž stojí u veřejné nabíjecí stanice TotalEnergies

Situace dnes

 • 10+ nabíjecích stanic
 • Budování nabíjecí infrastruktury se řídí koncepcí rozvoje elektromobility ve městě z roku 2018
 • Město přijalo interní strategii podpory budování nabíjecí infrastruktury, a to například formou pronájmu vhodných pozemků nebo parkovacích míst
 • Samotné provozování nabíjecích stanic se sofistikovanou technikou, pravidelnými investicemi a konkurencí nechává město na soukromých provozovatelích
 • Město ve svém vozovém parku provozuje jedno plně elektrické vozidlo
 • Dopravní podnik provozuje hybridní a elektrické autobusy, doplněné o plně elektrické trolejbusy a moderní naftové autobusy

Plány do budoucna

 • Žilina bude nadále pasivním partnerem při rozvoji elektromobility a zároveň i vodíkové infrastruktury
 • Nové stavby včetně parkovacích míst musí být vybaveny nabíjecí infrastrukturou
 • 30 % míst v parkovacích domech bude určeno k nabíjení

Elektromobilita v Nitře

Muž vchází do budovy u zaparkovaného elektromobilu

Situace dnes

 • 10 nabíjecích stanic po celém městě provozovaných soukromými společnostmi
 • 2 elektromobily pro městský úřad a městskou policii
 • V roce 2022 se kompletně vyměnil vozový park MHD: 80 nových autobusů splňuje nejnovější emisní normu Euro 6
 • Dokončují se cyklotrasy a cyklogaráže po městě

Plány do budoucna

 • Nitra eviduje zájem soukromých společností rozvíjet ve městě další infrastrukturu pro elektromobily
 • Připravují nové cyklotrasy

Elektromobilita v Budapešti

Muž na nábřeží zapojuje kabel do nabíjecí stanice

Situace dnes

 • 555 veřejně dostupných nabíjecích stanic, jejich počet neustále roste
 • 30–40 % sdílených vozidel jsou elektromobily
 • 50 autobusů jezdí na plynový pohon, 20 na elektrický pohon, zbytek (cca 1 400) využívá naftový pohon
 • Plánuje se okamžitá výměnu téměř poloviny naftových autobusů
 • V Budapešti jezdí také 140 trolejbusů, 100% poháněných elektřinou, 80 z nich je schopno i bezdrátového provozu díky vestavěné baterii
 • 63 % všech cest MHD dnes obstarají elektromobily (tramvaje, trolejbusy, metro)

Plány do budoucna

Cílem budapešťského plánu udržitelné mobility, BMT, je snížit emise z dopravy a upřednostnit udržitelné způsoby dopravy. Budapešť si klade za cíl do roku 2030 zvýšit podíl na osobokilometrech u:

 • veřejné dopravy ze současných 42 % na 50 %
 • chůze z 9 % na 15 %
 • cyklistiky z 1 % na 5 %

Plán dále stanovuje několik provozních cílů:

 • Logistika: Pro snížení zátěže životního prostředí budou preferovány způsoby dopravy šetrné k životnímu prostředí (železnice, vodní, elektrická, nákladní)
 • Nákup vozidel s nulovými emisemi: rozšíření sítě trolejbusů, nákup samojízdných trolejbusů a elektrobusů
 • Taxislužba: upřednostňování vozidel na alternativní pohon (podpora nákupu elektromobilů, instalace nabíječky pro taxi)
 • Sdílená mobilita: podpora regulace vozového parku elektrických vozidel

Elektromobilita v Miskolci

Detail zádě elektromobilu a nabíjecí stanice TotalEnergies

Situace dnes

 • Rozvoj cyklistické infrastruktury a služeb elektrokol
 • Přepracování strategie udržitelné městské mobility
 • 75 nových autobusů na CNG, které splňují nejnovější emisní normu Euro 6
 • Doprovodná CNG plnicí stanice otevřená také osobním vozidlům a firmám

Plány do budoucna

 • 2021–2022: Pořízení 6 menších autobusů na CNG, 10 elektrických autobusů
 • 2022–2025: Obměna celého dieselového vozového parku za elektrobusy, vybudování dynamicky nabíjené sítě elektrobusů
 • 2025–2032: Výměna autobusů CNG za elektrobusy (v provozu již bude 132 elektrobusů), snížení celkového počtu vozů o 3 %
 • Po roce 2037: Celý vozový park složený výhradně z elektrobusů

Související články

 

Datum vydání: 27. června 2022

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.