Skip to content

Elektromobilita: Jak jsou na tom města v ČR, na Slovensku a v Maďarsku?

Dostat se rychle z místa A do místa B je důležité, ale také potřebujeme dýchat. Je rozdíl žít tam, kde se jezdí zdravě, nebo kde se vypouští emise CO2 ve velkém. Přečtěte si, co pro udržitelnost v osobní a hromadné dopravě dělají největší města u nás i u sousedů.

Muž a žena přichází po chodníku k elektromobilu, který se nabíjí

Doprava a cestování má globální podíl na emisích CO2 mezi 20 až 25 %. Negativní dopady na ovzduší včetně třeba hluku snižuje elektromobilita, a proto v TotalEnergies stavíme elektrické nabíjecí stanice po celém světě. Do roku 2025 jich plánujeme v Evropě postavit 150 000. V přechodu na čistší energie podporujeme také nákladní dopravu.

Městům, dopravním podnikům i firmám v České republice dodáváme dobíjecí stanice a další služby v oblasti elektromobility.

Podívejte se na srovnání měst

Jak si v elektromobilitě stojí významná města ve střední Evropě?

Přímo u 12 vybraných měst v Česku, na Slovensku a v Maďarsku jsme zjišťovali, jak jsou na tom dnes a co plánují do budoucna.

 

Elektromobilita v Česku

Elektromobilita na Slovensku

Elektromobilita v Maďarsku

Elektromobilita v Praze

Elektromobil se nabíjí na nábřeží

Situace dnes

Plány do budoucna

 • V ČOV Bubenči přibude výrobna biometanu a velkokapacitní tepelná čerpadla pro dodávku tepla domácnostem
 • Do roku 2030 budou mít 75% podíl bezemisní elektrobusy, bateriové trolejbusy a nízkoemisní autobusy mezi všemi autobusy DPP

Elektromobilita v Brně

Muž a žena odchází po chodníku od nabíjejícího se elektromobilu

Situace dnes

 • 20 nabíjecích stanic, ve výstavbě je dalších 11 stanic
 • 80 % vozového parku MHD má ekologický pohon: 2/3 tvoří tramvaje a trolejbusy na elektřinu, polovina autobusů jezdí na zemní plyn
 • Testuje se elektrobus SOR NS 12 electric a autobus na vodíkový pohod v programu Připrav Brno

Plány do budoucna

 • Dokončení velkého městského okruhu
 • Rozvoj infrastruktury pro elektromobily
 • Rozvoj dopravní telematiky včetně přípravy infrastruktury na autonomní automobily
 • Přesun nádraží a napojení Brna na vysokorychlostní trať, zachování umístění na tratích TEN-T (politika transevropské dopravní sítě)
 • Ustavení ochranného systému před tranzitní dopravou (X43, rozšíření D1)
 • Zavedení rezidentního parkování a vybudování systému parkovišť P+R
 • Rozvoj cyklistické sítě včetně řešení problémových míst (křižovatky, přejezdy)
 • Odstraňování slabých míst pěší infrastruktury

Elektromobilita v Ostravě

Žena stojí u nabíjecí stanice vedle stěny s graffiti

Situace dnes

 • 25 nabíjecích stanic (zdroj)
 • 8 elektrobusů, letos přibude dalších 24 a 5 nabíjecích stojanů pro průběžné nabíjení ve standardu Oppcharge, které umožňuje rychlé doplňování energie během provozu
 • Podíl bezemisních vozidel v dopravním podniku je 52 % (233 tramvají a 65 trolejbusů)

Plány do budoucna

 • Bezplatné parkování pro elektromobily v centru
 • Výstavba dobíjecích stanic na 18 místech spolu s firmami na podzim 2022 a další pak na jaře 2023
 • Vybudování nabíjecích stanic (11 kW) na sídlištích – nabíječky se umístí přímo na sloupy veřejného osvětlení nebo na menší sloupky u parkovacích míst
 • Dobíjecí stanice elektromobilů s možností odstavení vozidla v centrální části města
 • Výstavba městských parkovišť u významných budov a institucí včetně stojanů pro nabíjení elektromobilů
 • Podpora pro carsharing (sdílení vozidel)
 • Stavba tramvajové trati v Ostravě Porubě
 • Rozšíření provozu trolejbusů prostřednictvím nových parciálních trolejbusů (s trakční baterií), které částečně nahradí několik autobusů
 • Plán na zprovoznění prvních 5 kusů autobusů s vodíkovým pohonem

Elektromobilita v Plzni

Pohled z interiéru elektromobilu ven na ženu u nabíjecí stanice

Situace dnes

Plzeň patří v městské hromadné dopravě mezi nejekologičtější města v České republice. Více než 2/3 vozidel MHD využívají elektřinu. Pro tramvaje se aktuálně staví nová moderní vozovna s jednou z největších zelených střech v České republice o ploše 13,5 tisíce m2.

V Plzni navíc nyní jezdí již 40 bateriových trolejbusů, kterým trakční baterie nabíjené za jízdy dodávají nezávislost a flexibilitu, a každým rokem přibývají další při pravidelné modernizaci vozového parku.

Plány do budoucna

 • Aktuálně probíhá příprava „Koncepce elektromobility na území města Plzně“
 • Pilotní projekty v oblasti výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola
 • Projekt elektrifikace MHD na Severní Předměstí, kde bateriové trolejbusy nahradí současné autobusové linky
 • Další elektrifikace kratších úseků a linek především na tzv. tangenciálních spojeních neboli linkách spojujících lidnatá předměstí

Elektromobilita v Liberci

Muž přikládá kartu k nabíjecí stanici TotalEnergies

Situace dnes

 • Bezplatné parkování elektromobilů
 • Snaha o zvýšení kapacity sítě nabíjecích stanic
 • Zpracovaný plán udržitelné mobility, který zahrnuje podporu bezemisní dopravy
 • Liberec používá několik elektromobilů, Městská policie jeden plugin-hybrid vůz
 • Hromadná doprava je elektrifikovaná díky tramvajím
 • Elektrifikace autobusů zatím neprobíhá: „Testovali jsme několik elektrobusů od různých výrobců, ale zatím jsme nenašli nic, co by nám vyhovovalo,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc

Plány do budoucna

 • Vybudovat ve spolupráci s externím partnerem minimálně 15 nabíjecích dvojstanic po celém širším centru města
 • Pořídit několik plugin-hybridů při obměně vozového parku města

Elektromobilita v Bratislavě

Muž přikládá kartu k veřejné nabíjecí stanici TotalEnergies

Situace dnes

 • Přibližně 250 nabíjecích stanic
 • V Bratislavě a okolí je nejvyšší koncentrace elektromobilů na celém Slovensku, proto je prioritou plán na další rozvoj nabíjecí infrastruktury

Plány do budoucna

 • Projekt Urban-E, jehož cílem je rozvoj elektromobility, podpora rozšiřování nabíjecí infrastruktury a propojení na jiné druhy dopravy. Dokončen má být v letošním roce
 • Rozvoj městské sítě nabíjecích stanic v rezidenčních zónách zejména na sídlištích, kde nejsou jiné možnosti nabíjení
 • V příštích letech by se mohlo vybudovat více než 300 takových nabíjecích stanic

Elektromobilita v Košicích

Muž prochází před elektromobilem zaparkovaným u moderní budovy

Situace dnes

 • V Košicích jsou průkopníky v zavádění elektrobusů do MHD
 • Aktuálně provozují 23 elektrobusů (přibližně 10 % všech autobusů dopravního podniku města Košice)

Plány do budoucna

 • Město se uchází o dotace EU na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel
 • V současnosti aktualizují strategický dokument, který počítá s postupnou výměnou trolejbusů za parciální trolejbusy
 • Připravují koncept Mobilita jako služba (MaaS), který má za cíl snížit podíl automobilové dopravy ve městě. Tento koncept umožňuje jednotnou platbu za MHD, sdílená kola a další prostředky
 • Od podzimu 2021 testují pilotní projekt aplikace Antik SmartWay, která nabízí lístek na MHD s možností přepravy „na poslední míli“ v ceně

Elektromobilita v Prešově

Žena odchází od elektromobilu zapojeného do nabíječky

Situace dnes

 • 6 nabíjecích stanic pro elektromobily, 1 nabíječka pro elektrokola
 • 400 sdílených koloběžek a 200 sdílených kol po celém městě
 • 8 cykloboxů využívajících solární energii
 • 40 ekologických autobusů a trolejbusů v provozu
 • Funkční systém přenosu dat z vozidel MHD (přenos dat na informační tabule a aplikace MHD Prešov pro cestující)

Plány do budoucna

 • Nákup 10 parciálních trolejbusů a 4 městských automobilů s alternativním pohonem
 • Modernizace několika kilometrů trolejbusových tratí a výstavba zcela nových úseků
 • 4,3 km nově vybudovaných cyklostezek
 • Prešov má Strategii udržitelného rozvoje dopravy ve městě do roku 2040, takzvaný Masterplán, který počítá s modernizací vozového parku, infrastruktury a smart řešeními v dopravě

Elektromobilita v Žilině

Muž stojí u veřejné nabíjecí stanice TotalEnergies

Situace dnes

 • 10+ nabíjecích stanic
 • Budování nabíjecí infrastruktury se řídí koncepcí rozvoje elektromobility ve městě z roku 2018
 • Město přijalo interní strategii podpory budování nabíjecí infrastruktury, a to například formou pronájmu vhodných pozemků nebo parkovacích míst
 • Samotné provozování nabíjecích stanic se sofistikovanou technikou, pravidelnými investicemi a konkurencí nechává město na soukromých provozovatelích
 • Město ve svém vozovém parku provozuje jedno plně elektrické vozidlo
 • Dopravní podnik provozuje hybridní a elektrické autobusy, doplněné o plně elektrické trolejbusy a moderní naftové autobusy

Plány do budoucna

 • Žilina bude nadále pasivním partnerem při rozvoji elektromobility a zároveň i vodíkové infrastruktury
 • Nové stavby včetně parkovacích míst musí být vybaveny nabíjecí infrastrukturou
 • 30 % míst v parkovacích domech bude určeno k nabíjení

Elektromobilita v Nitře

Muž vchází do budovy u zaparkovaného elektromobilu

Situace dnes

 • 10 nabíjecích stanic po celém městě provozovaných soukromými společnostmi
 • 2 elektromobily pro městský úřad a městskou policii
 • V roce 2022 se kompletně vyměnil vozový park MHD: 80 nových autobusů splňuje nejnovější emisní normu Euro 6
 • Dokončují se cyklotrasy a cyklogaráže po městě

Plány do budoucna

 • Nitra eviduje zájem soukromých společností rozvíjet ve městě další infrastrukturu pro elektromobily
 • Připravují nové cyklotrasy

Elektromobilita v Budapešti

Muž na nábřeží zapojuje kabel do nabíjecí stanice

Situace dnes

 • 555 veřejně dostupných nabíjecích stanic, jejich počet neustále roste
 • 30–40 % sdílených vozidel jsou elektromobily
 • 50 autobusů jezdí na plynový pohon, 20 na elektrický pohon, zbytek (cca 1 400) využívá naftový pohon
 • Plánuje se okamžitá výměnu téměř poloviny naftových autobusů
 • V Budapešti jezdí také 140 trolejbusů, 100% poháněných elektřinou, 80 z nich je schopno i bezdrátového provozu díky vestavěné baterii
 • 63 % všech cest MHD dnes obstarají elektromobily (tramvaje, trolejbusy, metro)

Plány do budoucna

Cílem budapešťského plánu udržitelné mobility, BMT, je snížit emise z dopravy a upřednostnit udržitelné způsoby dopravy. Budapešť si klade za cíl do roku 2030 zvýšit podíl na osobokilometrech u:

 • veřejné dopravy ze současných 42 % na 50 %
 • chůze z 9 % na 15 %
 • cyklistiky z 1 % na 5 %

Plán dále stanovuje několik provozních cílů:

 • Logistika: Pro snížení zátěže životního prostředí budou preferovány způsoby dopravy šetrné k životnímu prostředí (železnice, vodní, elektrická, nákladní)
 • Nákup vozidel s nulovými emisemi: rozšíření sítě trolejbusů, nákup samojízdných trolejbusů a elektrobusů
 • Taxislužba: upřednostňování vozidel na alternativní pohon (podpora nákupu elektromobilů, instalace nabíječky pro taxi)
 • Sdílená mobilita: podpora regulace vozového parku elektrických vozidel

Elektromobilita v Miskolci

Detail zádě elektromobilu a nabíjecí stanice TotalEnergies

Situace dnes

 • Rozvoj cyklistické infrastruktury a služeb elektrokol
 • Přepracování strategie udržitelné městské mobility
 • 75 nových autobusů na CNG, které splňují nejnovější emisní normu Euro 6
 • Doprovodná CNG plnicí stanice otevřená také osobním vozidlům a firmám

Plány do budoucna

 • 2021–2022: Pořízení 6 menších autobusů na CNG, 10 elektrických autobusů
 • 2022–2025: Obměna celého dieselového vozového parku za elektrobusy, vybudování dynamicky nabíjené sítě elektrobusů
 • 2025–2032: Výměna autobusů CNG za elektrobusy (v provozu již bude 132 elektrobusů), snížení celkového počtu vozů o 3 %
 • Po roce 2037: Celý vozový park složený výhradně z elektrobusů

Související články

 

Datum vydání: 27. června 2022

Sdílet na FacebookSdílet na Facebook

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace o ochraně osobních údajů najdete na stránce Zásady správy osobních údajů.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.