Skip to content

O nás a našich asfaltech

Budova Tour Total v Paříži

TotalEnergies S. A. je jedničkou v dodávkách asfaltů na francouzském trhu a partnerem stavebních firem při třetině prací prováděných na francouzském území.

Pobočka TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., patří díky více než dvaceti letům zkušeností k vedoucím výrobcům vysoce kvalitních asfaltových pojiv na českém trhu. Nabízíme paletu produktů obsahující trvale udržitelné a trvanlivé asfalty, které umožňují snížení pracovních a výrobních teplot.

Soustavným vývojem a inovacemi sledujícími trendy trhu neustále rozšiřujeme portfolio našich produktů. Tento postup je podporován našimi výzkumnými středisky v Solaize u Lyonu, v Brunsbüttelu u Hamburku a v Prestonu.

Díky vybraným zdrojům ropy, výkonným výrobním zařízením a kompetentním spolupracovníkům zaručujeme vysokou kvalitu a včasné dodání produktů. K výrobnímu programu patří kromě asfaltových pojiv využitelných jak pro silniční, tak pro průmyslové aplikace také řada speciálních výrobků s upravenými vlastnostmi pro zvláštní oblasti využití. Z rafinerií v Leuně a Schwedtu i z našich výrobních jednotek v Brunsbüttelu, Webau a Kouřimi u Kolína jsme schopni včas realizovat dodávky v horkém stavu v silničních nebo železničních cisternách, případně blocích za studena balených do PE-folie a ve formě granulátu.

Klíčem k úspěchu je pro nás efektivní vývoj asfaltů ve spolupráci s našimi zákazníky. Nabízíme technickou podporu a poradenství při užití stávajících a inovativních technologií. Na základě zkušeností z praxe se snažíme optimalizovat nabídku produktů a dodat našim zákazníkům nejvhodnější produkt, navíc zabalený pro ně ideálním způsobem. Skupina TotalEnergies se soustavně snaží o zvýšení povědomí o asfaltu mezi zákazníky a zahájila první interaktivní online kurz o bitumenu a možnostech jeho využití s názvem "Využití bitumenu pro lepší cesty a inovační aplikace".

Výrobní jednotka asfaltů v Kouřimi

Výrobní jednotka asfaltů v Kouřimi je jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu. S výrobní kapacitou 120 000 tun asfaltu za rok zásobuje obalovny a provozy zákazníků v České republice, na Slovensku, Maďarsku, Rakousku, Slovinsku a Rumunsku. Flexibilní in-line výroba umožňuje výrobu celé škály produktů definovaných normami, ale i na míru upravených produktů na základě požadavků našich zákazníků. Naše zákazníky jsme schopni zásobovat 24 hodin 7 dní v týdnu a jakýkoliv produkt jsme schopni expedovat prakticky ihned od objednání. Všechny procesy jsou plně automatizované a digitalizované, od zadání objednávky asfaltu v aplikaci, přes výrobu automatickým technologickým zařízením až po potvrzení doručení produktu k zákazníkovi.

Vysoce kvalitní asfalty

Výrobní jednotka v Kouřimi prošla v poslední dekádě významnou modernizací a zároveň zde byla zrealizována v rámci společnosti historicky největší tuzemská investice, kterou byla instalace modifikační jednotky pro aditivaci asfaltu polymerem. Polymerem modifikovaný asfalt má oproti základnímu asfaltu výrazně vyšší odolnost proti deformacím způsobených intenzivní dopravou a lepší vlastnosti při vysokých a také nízkých teplotách a lépe tak odolává klimatickým extrémům. Tento asfalt se díky svým vynikajícím vlastnostem používá pro stavbu dálnic, vysokorychlostních komunikací a dopravních ploch s vysokým zatížením.

Udržitelnost

Vývoj nových druhů asfaltových pojiv jde v souladu s filozofií uhlíkové neutrality TotalEnergies. Asfalt je jediná frakce z destilace ropy, kterou lze 100 % recyklovat. Pro znovu použití zestárlé asfaltové směsi z odfrézovaného povrchu vozovky se používají speciální asfaltová pojiva obohacená oživovací složkou pro zpětné získání původních výkonnostních vlastností. Vývojem a produkcí speciálních asfaltových pojiv pro recyklaci přispíváme k cirkulární ekonomice a ke snižování objemu stavebního odpadu.

Bezpečnost

Snažíme se trvale zlepšovat bezpečnost ve výrobních závodech, snižováním hluku a pachových emisí minimalizovat vliv našich výrobních jednotek na obyvatele sousedních pozemků a také investujeme značné úsilí do prevence rizik při přepravě asfaltu. Pro zlepšení pracovních podmínek pracovníků pokládkových čet našich zákazníků nabízíme asfaltová pojiva zpracovatelná při nižších teplotách, čímž výrazně snižujeme fyzickou zátěž při pokládce. Pro pokládku asfaltové směsi v hustě obydlených sídlištních oblastech jsme schopni dodat asfaltové pojivo s výrazně potlačených typických asfaltovým odérem, které jako příjemný bonus voní po borovici.

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace o ochraně osobních údajů najdete na stránce Zásady správy osobních údajů.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.