Skip to content

5 oblastí, do nichž přinášíme inovace pro trvale udržitelný rozvoj

Žijeme pro inovace a nové technologie, ale současně si uvědomujeme, že každý pokrok úzce souvisí s životním prostředím. V rámci výzkumu se z 50 % věnujeme novým energiím a minimalizaci vlivů na životní prostředí. Kromě fosilních paliv se zaměřujeme na čistší pohon na závodních okruzích i v běžné dopravě. Máme velký zájem o biodiverzitu, možnosti recyklace a dekarbonizaci průmyslu.

Elektromobilita, elektromobil, elektřina, elektrický pohon, nabíječka, nabíjecí stanice

Nabíječka pro elektromobily před pražským sídlem TotalEnergies na Rohanském nábřeží.

 

Jsme za jedno s cíli udržitelného rozvoje, jak je definuje Organizace spojených národů.

V České republice jsme si stanovili cíle, kterých chceme dosáhnout v blízké budoucnosti.

  • Uvádět na trh o 200 % víc produktů šetrných k životnímu prostředí (oproti roku 2021).
  • Snížit naši spotřebu elektřiny o 70 % (oproti roku 2021), a to zejména díky projektům pro efektivní využívání energií, jako jsou instalace kogenerační jednotky v našem závodu v Kouřimi a nákup a využití zelené energie.
  • Aktivně zapojit všechny naše zaměstnance do plnění cílů udržitelného rozvoje – každý může ročně věnovat tři pracovní dny například dobrovolnickým aktivitám jako sázení stromů, sbírání odpadků nebo účast na projektech revitalizace parků a lesů.
  • Zvýšit počet lokálních dodavatelů s jasně definovanými cíli udržitelného rozvoje.

 

Abychom naplnili náš závazek podporovat trvale udržitelný rozvoj, procházíme transformací na více úrovních:

1) Obnovitelné zdroje energie

Odhaduje se, že do roku 2050 bude elektrickou energii ke každodennímu životu potřebovat 10 miliard lidí. Abychom pomohli uspokojit tuto poptávku co nejčistší cestou, investujeme do nízkouhlíkové energie a diverzifikujeme naši energetickou nabídku. Stáváme se multienergetickou společností a chceme být jedním z pěti největších světových výrobců obnovitelné energie. Naše portfolio obnovitelných zdrojů zajistí výkon 35 GW do roku 2025. V roce 2030 už bychom chtěli pracovat s instalovaným výkonem 100 GW.  

Zaměřujeme se na solární elektrárny. Získali jsme 20% podíl ve společnosti AGEL, která je jejich největším světovým vývojářem.

 

Solární panely, fotovoltaické panely, Adani Green Energy Limited, fotovoltaický panel, energetická transformace, solární energie, obnovitelná energie

Solární elektrárna Khirasara, Gudžarát, Indie.

 

V centru našeho zájmu jsou také větrné elektrárny. Momentálně se snažíme využít především vhodné podmínky na pobřeží Baltského moře. Polsko by se v budoucnu mohlo stát významným hráčem na trhu s větrnou energií. Tamní vláda nabídla 11 nových oblastí pro rozvoj větrných elektráren v Baltském moři o celkové odhadované kapacitě přes 10 GW.

 

Obnovitelná energie, pobřežní elektrárna, projekt, vítr, místo, moře, větrná turbína

Větrné turbíny na mořské větrné farmě Seagreen, která se staví asi 27 km od pobřeží Montrose v Angusu v Severním moři. Tato větrná farma bude po dokončení největší skotskou a nejhlubší větrnou farmou na světě s pevnými základy na moři.

 

Každoročně navyšujeme produkci bioplynu z organických zbytků z hospodářství nebo třeba z kuchyňského odpadu. Naším cílem je dostat se mezi špičku na mezinárodním trhu. Chceme se stát hlavním výrobcem bioplynu v Polsku a zvýšit tak naši výrobní kapacitu na 1,1 TWh. Jen pro představu – takové množství energie už pokryje roční spotřebu 220 000 rezidentů. Do roku 2025 bychom rádi dosáhli roční výroby 2 TWh a do roku 2030 20 TWh.

 

2) Udržitelná doprava

Když se řekne „šetrnější doprava“, jako první napadne většinu z nás elektromobilita. I pro nás je to zásadní oblast zájmu. Snažíme se přispět k rozvoji infrastruktury nezbytné pro její masové rozšíření. Instalujeme a provozujeme soukromé i veřejné dobíjecí stanice v Paříži, Londýně, Bruselu, Amsterdamu, ale i v Singapuru. Do roku 2025 chceme zprovoznit 150 000 dobíjecích míst pro elektromobily. Založili jsme společnost ACC pro výrobu vysoce výkonných baterií a rádi bychom dosáhli takové produkce baterií, která by umožnila výrobu 2,5 milionu elektromobilů do roku 2030.

 

Elektromobilita, elektromobil, elektřina, elektrický pohon, nabíječka, nabíjecí stanice

 

Kromě elektrického pohonu úspěšně vyvíjíme také biopaliva. Více než 90 % biopaliv na trhu patří k tzv. první generaci. Vyrábí se z panenských rostlinných olejů nebo cukru. My investujeme do biopaliv založených na zbytkových surovinách, rostlinném odpadu, živočišných tucích nebo použitých olejích. Podporují oběhové hospodářství, omezují dopad na ornou půdu a snižují konkurenci při výběru žádoucích plodin.

Na naší multienergetické stanici v nizozemské Bredě jsme zahájili provoz veřejného vodíkového čerpacího stojanu. Dodává vodík pod tlakem 700 barů pro lehká vozidla, například osobní automobily, a 350 barů pro těžká vozidla. Uzavřeli jsme partnerství se společnostmi Adani a Engie, díky nimž se můžeme zařadit mezi největší světové producenty čistého vodíku. Do roku 2023 chceme vyrábět 1 Mt zeleného vodíku ročně. Věříme, že ho dokážeme produkovat 5 t denně pouze s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů.

V centru našeho zájmu je i pohon na LNG. Jsme třetím největším producentem LNG na světě, hlavním vývozcem z USA a máme největší regasifikační kapacitu v Evropě. V roce 2022 jsme prodali 40 Mt, do roku 2030 chceme dosáhnout zvýšení podílu plynu v mixu prodeje na 50 % a do roku 2050 prodávat 50 Mt ročně.

 

3) Dekarbonizace průmyslu

Emise z našich činností systematicky snižujeme od roku 2015. V roce 2023 už investujeme do nízkouhlíkových zdrojů energie o 25 % více než v roce 2022. Nejpozději do roku 2030 chceme být v souladu s Pařížskou dohodou a do roku 2050 bychom rádi dosáhli uhlíkové neutrality.

Na všech lokalitách, kde těžíme ropu a zemní plyn, jsme zavedli měření emisí metanu za pomoci technologie AUSEA. Ke kvantifikaci emisí skleníkových plynů používáme drony s miniaturním duálním senzorem schopným detekovat metan a oxid uhličitý a současně i jejich zdroj. Naším cílem je snížit emise metanu v těžebních oblastech, v nichž působíme, o 50 % do roku 2025 a o 80 % do roku 2030.

 

Oxid uhličitý, uhlík, uhlíková neutralita, dekarbonizace, znečištění, životní prostředí, list, udržitelný rozvoj

Investujeme do nízkouhlíkových zdrojů energie a dekarbonizace průmyslu.

 

V rámci dlouhodobého partnerství se společností Air France-KLM podporujeme také dekarbonizaci leteckého sektoru. Nedávno jsme podepsali memorandum o porozumění o dodávce více než 1 000 000 metrů krychlových / 800 000 tun SAF během příštích 10 let. Současně pracujeme na instalaci nové infrastruktury pro zajištění elektrické letecké dopravy na letištích a letištních plochách ve Francii.

 

4) Recyklace

Zaměřujeme se například na kruhové polymery. Nedávno jsme se připojili k NEXTLOOPP, oceňovanému globálnímu projektu společnosti NEXTEK Ltd., který využívá průkopnické technologie k výrobě vysoce kvalitního recyklovaného polypropylenu pro potravinářské účely. Ve Francii rozvíjíme spolu se společností Paprec hodnotový řetězec pro pokročilou recyklaci plastových fólií. Zpracujeme 15 000 tun plastového odpadu ročně.

 

Recyklace, oběhové hospodářství, polypropylen, kruhové polymery

Na zdvojnásobení výrobní kapacity recyklovaného polypropylenu pracujeme například v laboratořích závodu Synova v Tillières-sur-Avre.

 

Z plastového odpadu se nám díky spolupráci s Clariter podařilo vytvořit i ultračistá rozpouštědla, která splňují ta nejpřísnější kritéria pro použití ve farmacii nebo kosmetice. Zajímají nás také možnosti recyklace olejů. Maziva se běžně skládají z 80 % ze základových olejů a z 20 % z aditiv. Naším cílem je dosáhnout 10% podílu recyklovaných základových olejů (RRBO) ve výrobcích TotalEnergies v Evropě do roku 2025, začít využívat 30 % nízkouhlíkových rozpouštědel do roku 2030 a ve stejném roce zvládnout vyrábět 30 % oběhových polymerů.

 

5) Biodiverzita

Respektujeme chráněné lokality, proto jsme se zavázali, že nebudeme provádět žádný průzkum ani těžbu ropy a zemního plynu v zónách UNESCO nebo v arktickém mořském ledu. Zohledňujeme biodiverzitu ve všech našich nových projektech a vždy pro ně připravujeme vhodný akční plán. Pozitivní vliv na biologickou rozmanitost si v prioritních oblastech necháváme potvrdit třetí stranou. Pro všechny naše zásadní lokality jsme si nechali zpracovat akční plány péče a pokaždé zvažujeme rekultivaci námi opuštěných území. Díky tomu všemu získáváme cenné informace a můžeme téma biologické rozmanitosti představovat i mladé generaci a našim zaměstnancům.

 

Datum vydání: 18. 10. 2023

 

Související články:

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.