Skip to content

Energie budoucnosti je tady: Na čem právě pracujeme v TotalEnergies?

Vodík, LNG, biopaliva, obnovitelné zdroje… Přečtěte si sedm příběhů, které ukazují na rozmach nových energií a pomáhají nám žít na lepší planetě.

Jak určitě víte, do roku 2050 jsem se zavázali snížit přímé emise na nulu.

Co to pro nás bude znamenat v praxi? Změnu celé naší společnosti, úpravu portfolia produktů i vývoj nových technologií pro zachytávání a využití CO2.

Podívejte se, jak bude vypadat náš energetický mix v roce 2050:

 • 50 % – obnovitelné zdroje
 • 25 % – biomasa, vodík
 • 25 % – ropa, zemní plyn

Abychom průběžně snižovali emise a zároveň udrželi stálou nabídku pro naše zákazníky, pracujeme na využití nových energií.

 1. Vodík
 2. LNG
 3. Bioplyn
 4. Biopaliva
 5. Solární a větrná energie
 6. Elektromobilita
 7. Výzkum a vývoj

1. Vodík

Detail tankování vodíku do nádrže automobilu

Dali jsme si ambiciózní cíl: stát se průkopníkem masové výroby takzvaného zeleného vodíku, který se vyrábí pouze z obnovitelných zdrojů.

Jakmile se na trhu rozběhne poptávka po vodíkovém palivu, chceme s pomocí zeleného vodíku snížit emise nákladní dopravy. Rozjíždíme proto několik projektů po celém světě.

Největší ekosystém na výrobu zeleného vodíku

V létě roku 2022 jsme se se společností Adani, hlavním energetickým hráčem v Indii, zavázali vytvořit největší ekosystém na výrobu zeleného vodíku na světě. Nový podnik obsáhne celý proces od produkce zařízení na výrobu vodíku po samotnou výrobu vodíku a následnou přeměnu na další produkty (hnojiva a další).

Do roku 2030 plánujeme vyrábět 1 milion tun vodíku ročně.

Průkopnický závod na jihu Francie

S energetickou společností Engie jsme se také dohodli na vybudování a provozu největší továrny na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů. Se stavbou ve francouzském regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur jsme již začali a počítáme se začátkem produkce v roce 2024.

Do již existujícího závodu TotalEnergies La Mède přibude rozsáhlá solární farma. Čistá energie ze slunce bude pohánět elektrolyzér, který vyrobí 5 tun zeleného vodíku denně. Ten využije současný závod La Mède při výrobě biopaliv, AdBlue a dalších produktů. Ročně se tak ušetří 15 000 tun CO2.

 

Naše výroba vodíku je v rámci Evropy převratná díky pěti inovacím, které zatím nemají obdoby:

 1. Digitální pilotní systém pro nepřetržité dodávky vodíku s řízením výroby solární elektřiny v reálném čase.
 2. Optimalizace fotovoltaických farem zásobujících elektrolyzér s cílem minimalizovat energetické ztráty a omezit přetížení sítě.
 3. Velkokapacitní skladování vodíku pro vyrovnání výkyvů ve výrobě elektřiny při nepřetržité spotřebě vodíku.
 4. Stejnosměrné spojení mezi fotovoltaickou farmou a elektrolyzérem pro zlepšení energetické bilance.
 5. Zvýšená průmyslová bezpečnost díky použití 3D digitálních modelů pro každou součást zařízení.

 

2. LNG

Pracovník v ochranné helmě stojí před přístavem u moře

Věděli jste, že jsme třetím největším výrobcem zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě? Věnujeme se mu již více než 40 let.

Jako jedni z mála jsme integrovali všechny části dodavatelského řetězce, od těžby a zkapalňování plynu až po přepravu a obchodování s LNG, opětovné zplyňování a dodávky pro námořní a silniční dopravu.

Pomáháme zákazníkům snižovat emise například díky přechodu z uhelných elektráren na čistší LNG.

Díky novým projektům na zachycení LNG, nasazení dronů a dalším aktivitám chceme snížit celkové vzniklé emise o 20 % do roku 2030.

Energetická bezpečnost v Evropě

V návaznosti na omezení našich aktivit v Rusku dle mezinárodních sankcí plánujeme zvýšit produkci LNG do roku 2030 o 40 % díky závodům v Kataru, USA nebo Mosambiku.

 

Hlavní prioritou pro nás zůstává energetická soběstačnost evropského kontinentu:

 1. Dovážíme LNG z USA, kde jsme největším exportérem (10+ milionů tun LNG ročně).
 2. V Evropě jsme největším provozovatelem celkem 7 LNG terminálů pro regasifikaci plynu o kapacitě 18 mil. tun ročně, oproti roku 2021 stouplo využití těchto terminálů z 50 na 90 %.
 3. Aktuálně připravujeme na konec roku 2023 spuštění dalších 2 plovoucích LNG terminálů.
 4. V roce 2022 jsme v Evropě dodali 40 milionů tun LNG.

 

3. Bioplyn

Pracovník sleduje zpracování odpadu pro výrobu bioplynu

Biometan představuje nízkouhlíkovou alternativu k zemnímu plynu. Lze ho využít:

 • jako doplněk zemního plynu v průmyslu a domácnostech,
 • k výrobě bioCNG nebo bioLNG alternativních paliv pro mobilitu,
 • k výrobě elektřiny a tepla.

Do roku 2025 chceme posílit produkci biometanu na 2 TWh za rok. To odpovídá snížení CO2 o 400 000 tun ročně. Do roku 2030 potom dokonce na 20 TWh.

 

V produkci bioplynu jsme v současnosti jedničkou ve Francii i díky akvizici firmy Fonroche Biogaz, která vyrábí anaerobní fermentační jednotky. V únoru 2022 jsme také podepsali dohodu se společností Veolia o sdílení know-how a produkci biometanu z organického odpadu v jejich závodech na zpracování odpadu ve více než 15 zemích.

 

4. Biopaliva

Pracovník kontroluje nádrž na biopalivo

Již více než 20 let jsme průkopníky v oblasti biopaliv, která ve srovnání s fosilními palivy snižují emise CO2 nejméně o polovinu. Vyrábíme přísady do benzinu (ETBE) a nafty (HVO).

Abychom dosáhli naší ambice stát se lídrem na trhu s udržitelnými biopalivy, přeměnili jsme již zmíněnou rafinerii La Mède ve Francii na biorafinerii světové úrovně. S kapacitou 500 000 tun biopaliv typu HVO ročně jde o jedno z největších zařízení svého druhu v Evropě. Zároveň plánujeme produkci zvyšovat: do roku 2025 na 2 mil. tun ročně a do roku 2030 pak na 5 milionů tun ročně.

Dvě hlavní oblasti, kterým se věnujeme, jsou využití rostlinného odpadu a mikrořas. Spolupracujeme s podniky, startupy, univerzitami, výzkumnými instituty i v rámci konsorcií (Futurol nebo BioTfueL).

 

Za posledních deset let jsme vynaložili na výzkum více než 500 milionů eur.

Výsledkem je, že jsme největším prodejcem biopaliv koncovým zákazníkům v Evropě. Naše biopaliva pohání speciály ve vytrvalostním závodě 24 hodin Le Mans. V provozu jsme také otestovali letecké palivo SAF, k jehož výrobě se jako základní surovina používá kuchyňský olej. Toto palivo v celém svém životním cyklu produkuje v průměru o 80 % méně CO2.

 

5. Solární a větrná energie

Poptávka po elektřině poroste v příštích letech rychleji než celosvětová poptávka po energii jako celku.

Do roku 2025 proto plánujeme zvýšit hrubou instalovanou kapacitu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů z dnešních 10 na 35 GW.

V roce 2030 ještě dále na 100 GW.

 

Pracovníci kontrolují panely na solární farměChceme být mezi pěti největšími hráči v tomto oboru na světě. V plánu máme několik projektů:

 • Rozsáhlé solární a větrné elektrárny na souši: příkladem je právě budovaná 800megawattová solární elektrárna v Kataru, která by se měla stát největší svého druhu na světě.
 • Rozsáhlé větrné elektrárny na moři: například větrná elektrárna na pobřeží Skotska o výkonu 1,5 MW a připravujeme další v Jižní Koreji (2 000 MW) nebo ve Spojeném království (100 MW).
 • Nabídka solárních panelů na míru pro střechy domácností a firem.
 • Ukládání energie do baterií: například největší ve Francii v Dunkerku o kapacitě 61 MWh.
 • Nabídka energií a služeb pro evropské zákazníky.

 

6. Elektromobilita

Naší ambicí je stát se významným hráčem v oblasti elektromobility díky čtyřem hlavním prioritám:

 

Žena platí kartou u nabíjecí stanice TotalEnergies

 • Výstavba husté sítě nabíjecích stanic: do roku 2025 chceme provozovat až 150 000 dobíjecích bodů po celém světě. V Evropě chceme do roku 2030 podpořit elektrickou infrastrukturu vybudováním 300 vysokorychlostních stanic podél silnic a dálnic a dalších 600 ve městech. Už dnes jsme vybudovali nabíječky ve městech jako Londýn, Amsterdam nebo Singapur.
 • Rozvoj veřejných nabíjecích stanic po Evropě: na rozvoj se připravují i města v našem regionu.
 • Nabídka nabíjecích stanic pro elektromobily v domácnostech a firmách: již dnes nabízíme několik typů nabíjecích stanic.
 • Ukládání energie do baterií: například největší ve Francii v Dunkerku o kapacitě 61 MWh.
 • Podpora vývoje pokročilých baterií pro elektromobily: v roce 2020 jsme s koncernem Stellantis založili společný podnik ACC (dnes včetně značky Mercedes-Benz) s cílem vyvinout špičkové baterie do elektromobilů. Stejný důraz je kladen nejen na technické požadavky, ale i na efektivitu výrobních procesů a minimalizaci environmentálních dopadů. Do roku 2030 chce ACC vyrábět baterie až pro 2,5 milionu elektromobilů ročně (viz video). pro evropské zákazníky.

 

7. Výzkum a vývoj

V TotalEnergies máme vlastní vývojové oddělení s laboratořemi, kde zkoumáme nové přístupy.

Více než 50 % celého vývoje se věnuje novým energiím (obnovitelné zdroje, biomasa, baterie a další) a snížení zátěže pro životní prostředí (snížení emisí metanu, recyklace a ukládání CO2 a další).

Také díky tomu každý rok zaregistrujeme 200 nových patentů.

 

Pracovnice v laboratoři manipuluje se vzorkem

 • Podpořili jsme vznik vývojového centra umělé inteligence a výzkumu dat v Paříži, které by se do pěti let mělo stát světovou špičkou v této oblasti.
 • V projektu One Tech jsme propojili hlavy a znalosti téměř 3 500 inženýrů, vědců a techniků z celé naší organizace. Věříme, že se díky tomu staneme inovačním lídrem a brzy představíme další udržitelné inovace.
 • V roce 2020 jsme v Paříži založili Digital Factory, inovační hub s přibližně 300 inženýry, výzkumníky, vývojáři a experty. Jejich cíl je prostý: využít naplno nová digitální řešení tak, abychom získávali co nejvíce energie a zároveň minimalizovali dopady na životní prostředí.
 • Testujeme pilotní projekt CCU na výrobu udržitelného leteckého paliva s využitím zeleného vodíku a zachyceného CO2 z emisí rafinerií.

Více si přečtěte v samostatném článku o udržitelných inovacích.

 

Zajímá vás téma udržitelnosti? Zjistěte více o naší vizi Net Zero 2050 i přerodu značky Total na TotalEnergies. Sledujte také naše aktivity na sociálních sítích Facebook a Instagram nebo přímo na stránce Udržitelnost.

 

Datum vydání: 17. 1. 2023

Sdílet na FacebookSdílet na Facebook

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace o ochraně osobních údajů najdete na stránce Zásady správy osobních údajů.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.