Skip to content

Energie budoucnosti je tady: Na čem právě pracujeme v TotalEnergies?

Vodík, LNG, biopaliva, obnovitelné zdroje… Přečtěte si sedm příběhů, které ukazují na rozmach nových energií a pomáhají nám žít na lepší planetě.

Jak určitě víte, do roku 2050 jsem se zavázali snížit přímé emise na nulu.

Co to pro nás bude znamenat v praxi? Změnu celé naší společnosti, úpravu portfolia produktů i vývoj nových technologií pro zachytávání a využití CO2.

Podívejte se, jak bude vypadat náš energetický mix v roce 2050:

 • 50 % – obnovitelné zdroje
 • 25 % – biomasa, vodík
 • 25 % – ropa, zemní plyn

Abychom průběžně snižovali emise a zároveň udrželi stálou nabídku pro naše zákazníky, pracujeme na využití nových energií.

 1. Vodík
 2. LNG
 3. Bioplyn
 4. Biopaliva
 5. Solární a větrná energie
 6. Elektromobilita
 7. Výzkum a vývoj

1. Vodík

Detail tankování vodíku do nádrže automobilu

Dali jsme si ambiciózní cíl: stát se průkopníkem masové výroby takzvaného zeleného vodíku, který se vyrábí pouze z obnovitelných zdrojů.

Jakmile se na trhu rozběhne poptávka po vodíkovém palivu, chceme s pomocí zeleného vodíku snížit emise nákladní dopravy. Rozjíždíme proto několik projektů po celém světě.

Největší ekosystém na výrobu zeleného vodíku

V létě roku 2022 jsme se se společností Adani, hlavním energetickým hráčem v Indii, zavázali vytvořit největší ekosystém na výrobu zeleného vodíku na světě. Nový podnik obsáhne celý proces od produkce zařízení na výrobu vodíku po samotnou výrobu vodíku a následnou přeměnu na další produkty (hnojiva a další).

Do roku 2030 plánujeme vyrábět 1 milion tun vodíku ročně.

Průkopnický závod na jihu Francie

S energetickou společností Engie jsme se také dohodli na vybudování a provozu největší továrny na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů. Se stavbou ve francouzském regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur jsme již začali a počítáme se začátkem produkce v roce 2024.

Do již existujícího závodu TotalEnergies La Mède přibude rozsáhlá solární farma. Čistá energie ze slunce bude pohánět elektrolyzér, který vyrobí 5 tun zeleného vodíku denně. Ten využije současný závod La Mède při výrobě biopaliv, AdBlue a dalších produktů. Ročně se tak ušetří 15 000 tun CO2.

 

Naše výroba vodíku je v rámci Evropy převratná díky pěti inovacím, které zatím nemají obdoby:

 

 1. Digitální pilotní systém pro nepřetržité dodávky vodíku s řízením výroby solární elektřiny v reálném čase.
 2. Optimalizace fotovoltaických farem zásobujících elektrolyzér s cílem minimalizovat energetické ztráty a omezit přetížení sítě.
 3. Velkokapacitní skladování vodíku pro vyrovnání výkyvů ve výrobě elektřiny při nepřetržité spotřebě vodíku.
 4. Stejnosměrné spojení mezi fotovoltaickou farmou a elektrolyzérem pro zlepšení energetické bilance.
 5. Zvýšená průmyslová bezpečnost díky použití 3D digitálních modelů pro každou součást zařízení.

 

2. LNG

Pracovník v ochranné helmě stojí před přístavem u moře

Věděli jste, že jsme třetím největším výrobcem zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě? Věnujeme se mu již více než 40 let.

Jako jedni z mála jsme integrovali všechny části dodavatelského řetězce, od těžby a zkapalňování plynu až po přepravu a obchodování s LNG, opětovné zplyňování a dodávky pro námořní a silniční dopravu.

Pomáháme zákazníkům snižovat emise například díky přechodu z uhelných elektráren na čistší LNG.

Díky novým projektům na zachycení LNG, nasazení dronů a dalším aktivitám chceme snížit celkové vzniklé emise o 20 % do roku 2030.

Energetická bezpečnost v Evropě

V návaznosti na omezení našich aktivit v Rusku dle mezinárodních sankcí plánujeme zvýšit produkci LNG do roku 2030 o 40 % díky závodům v Kataru, USA nebo Mosambiku.

 

Hlavní prioritou pro nás zůstává energetická soběstačnost evropského kontinentu:

 1. Dovážíme LNG z USA, kde jsme největším exportérem (10+ milionů tun LNG ročně).
 2. V Evropě jsme největším provozovatelem celkem 7 LNG terminálů pro regasifikaci plynu o kapacitě 18 mil. tun ročně, oproti roku 2021 stouplo využití těchto terminálů z 50 na 90 %.
 3. Aktuálně připravujeme na konec roku 2023 spuštění dalších 2 plovoucích LNG terminálů.
 4. V roce 2022 jsme v Evropě dodali 40 milionů tun LNG.

 

3. Bioplyn

Pracovník sleduje zpracování odpadu pro výrobu bioplynu

Biometan představuje nízkouhlíkovou alternativu k zemnímu plynu. Lze ho využít:

 • jako doplněk zemního plynu v průmyslu a domácnostech,
 • k výrobě bioCNG nebo bioLNG alternativních paliv pro mobilitu,
 • k výrobě elektřiny a tepla.

Do roku 2025 chceme posílit produkci biometanu na 2 TWh za rok. To odpovídá snížení CO2 o 400 000 tun ročně. Do roku 2030 potom dokonce na 20 TWh.

 

V produkci bioplynu jsme v současnosti jedničkou ve Francii i díky akvizici firmy Fonroche Biogaz, která vyrábí anaerobní fermentační jednotky. V únoru 2022 jsme také podepsali dohodu se společností Veolia o sdílení know-how a produkci biometanu z organického odpadu v jejich závodech na zpracování odpadu ve více než 15 zemích.

 

4. Biopaliva

Pracovník kontroluje nádrž na biopalivo

Již více než 20 let jsme průkopníky v oblasti biopaliv, která ve srovnání s fosilními palivy snižují emise CO2 nejméně o polovinu. Vyrábíme přísady do benzinu (ETBE) a nafty (HVO).

Abychom dosáhli naší ambice stát se lídrem na trhu s udržitelnými biopalivy, přeměnili jsme již zmíněnou rafinerii La Mède ve Francii na biorafinerii světové úrovně. S kapacitou 500 000 tun biopaliv typu HVO ročně jde o jedno z největších zařízení svého druhu v Evropě. Zároveň plánujeme produkci zvyšovat: do roku 2025 na 2 mil. tun ročně a do roku 2030 pak na 5 milionů tun ročně.

Dvě hlavní oblasti, kterým se věnujeme, jsou využití rostlinného odpadu a mikrořas. Spolupracujeme s podniky, startupy, univerzitami, výzkumnými instituty i v rámci konsorcií (Futurol nebo BioTfueL).

 

Za posledních deset let jsme vynaložili na výzkum více než 500 milionů eur.

Výsledkem je, že jsme největším prodejcem biopaliv koncovým zákazníkům v Evropě. Naše biopaliva pohání speciály ve vytrvalostním závodě 24 hodin Le Mans. V provozu jsme také otestovali letecké palivo SAF, k jehož výrobě se jako základní surovina používá kuchyňský olej. Toto palivo v celém svém životním cyklu produkuje v průměru o 80 % méně CO2.

 

5. Solární a větrná energie

Poptávka po elektřině poroste v příštích letech rychleji než celosvětová poptávka po energii jako celku.

Do roku 2025 proto plánujeme zvýšit hrubou instalovanou kapacitu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů z dnešních 10 na 35 GW.

V roce 2030 ještě dále na 100 GW.

 

Pracovníci kontrolují panely na solární farměChceme být mezi pěti největšími hráči v tomto oboru na světě. V plánu máme několik projektů:

 • Rozsáhlé solární a větrné elektrárny na souši: příkladem je právě budovaná 800megawattová solární elektrárna v Kataru, která by se měla stát největší svého druhu na světě.
 • Rozsáhlé větrné elektrárny na moři: například větrná elektrárna na pobřeží Skotska o výkonu 1,5 MW a připravujeme další v Jižní Koreji (2 000 MW) nebo ve Spojeném království (100 MW).
 • Nabídka solárních panelů na míru pro střechy domácností a firem.
 • Ukládání energie do baterií: například největší ve Francii v Dunkerku o kapacitě 61 MWh.
 • Nabídka energií a služeb pro evropské zákazníky.

 

6. Elektromobilita

Naší ambicí je stát se významným hráčem v oblasti elektromobility díky čtyřem hlavním prioritám:

 

Žena platí kartou u nabíjecí stanice TotalEnergies

 • Výstavba husté sítě nabíjecích stanic: do roku 2025 chceme provozovat až 150 000 dobíjecích bodů po celém světě. V Evropě chceme do roku 2030 podpořit elektrickou infrastrukturu vybudováním 300 vysokorychlostních stanic podél silnic a dálnic a dalších 600 ve městech. Už dnes jsme vybudovali nabíječky ve městech jako Londýn, Amsterdam nebo Singapur.
 • Rozvoj veřejných nabíjecích stanic po Evropě: na rozvoj se připravují i města v našem regionu.
 • Nabídka nabíjecích stanic pro elektromobily v domácnostech a firmách: již dnes nabízíme několik typů nabíjecích stanic.
 • Ukládání energie do baterií: například největší ve Francii v Dunkerku o kapacitě 61 MWh.
 • Podpora vývoje pokročilých baterií pro elektromobily: v roce 2020 jsme s koncernem Stellantis založili společný podnik ACC (dnes včetně značky Mercedes-Benz) s cílem vyvinout špičkové baterie do elektromobilů. Stejný důraz je kladen nejen na technické požadavky, ale i na efektivitu výrobních procesů a minimalizaci environmentálních dopadů. Do roku 2030 chce ACC vyrábět baterie až pro 2,5 milionu elektromobilů ročně (viz video). pro evropské zákazníky.

 

7. Výzkum a vývoj

V TotalEnergies máme vlastní vývojové oddělení s laboratořemi, kde zkoumáme nové přístupy.

Více než 50 % celého vývoje se věnuje novým energiím (obnovitelné zdroje, biomasa, baterie a další) a snížení zátěže pro životní prostředí (snížení emisí metanu, recyklace a ukládání CO2 a další).

Také díky tomu každý rok zaregistrujeme 200 nových patentů.

 

Pracovnice v laboratoři manipuluje se vzorkem

 • Podpořili jsme vznik vývojového centra umělé inteligence a výzkumu dat v Paříži, které by se do pěti let mělo stát světovou špičkou v této oblasti.
 • V projektu One Tech jsme propojili hlavy a znalosti téměř 3 500 inženýrů, vědců a techniků z celé naší organizace. Věříme, že se díky tomu staneme inovačním lídrem a brzy představíme další udržitelné inovace.
 • V roce 2020 jsme v Paříži založili Digital Factory, inovační hub s přibližně 300 inženýry, výzkumníky, vývojáři a experty. Jejich cíl je prostý: využít naplno nová digitální řešení tak, abychom získávali co nejvíce energie a zároveň minimalizovali dopady na životní prostředí.
 • Testujeme pilotní projekt CCU na výrobu udržitelného leteckého paliva s využitím zeleného vodíku a zachyceného CO2 z emisí rafinerií.

Více si přečtěte v samostatném článku o udržitelných inovacích.

 

Zajímá vás téma udržitelnosti? Zjistěte více o naší vizi Net Zero 2050 i přerodu značky Total na TotalEnergies. Sledujte také naše aktivity na sociálních sítích Facebook a Instagram nebo přímo na stránce Udržitelnost.

 

Datum vydání: 17. 1. 2023

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.