Skip to content

Řešíte MOSH/MOAH v potravinách? Zde jsou odpovědi k našim NSF H1 mazivům

Možná i vy řešíte přítomnost uhlovodíků minerálních olejů v potravinách. Jak vysoké je riziko kontaminace potravin prostřednictvím maziv? A jak zvýšit bezpečnost potravin při výrobě na maximum?

 

TotalEnergies, potravinářský průmysl, MOSH, MOAH, nasycené uhlovodíky, aromatické uhlovodíky, Nevastane, NSF H1 maziva, oleje, průmyslové zpracování ovoce

Potenciálně škodlivé směsi minerálního oleje se v posledních letech stávají předmětem debat ve světě potravinářského a zemědělského průmyslu.

 

Nasycené uhlovodíky (MOSH) a aromatické uhlovodíky (MOAH) se mohou dostat do potravin různými způsoby – typicky z plastových obalů, recyklovaného papíru nebo kartonů, z barev na obalech, ze špatně vyrobených nebo zpracovaných látek, z pesticidů nebo látek na impregnaci košů apod.

Směsi minerálních olejů mohou obsahovat také některá maziva průmyslových strojů a teoreticky mohou přijít do styku s potravinami při sklizni, výrobě, zpracování, skladování a dopravě.

Přestože jsou parametry MOSH a MOAH určeny pro konečné potravinové výrobky a nikoli pro používaná maziva, naši specialisté v TotalEnergies pečlivě sledují vývoj celosvětových doporučení a předpisů ohledně obsahu těchto látek ve finálních potravinách. Bereme vážně obavy, že některé z těchto látek mohou být potenciálně karcinogenní.

Proto pro vás máme několik tipů, jak riziko kontaminace potravin technickými oleji snížit na minimum, případně jak se v mazivech látkám MOSH/MOAH vyhnout úplně.

 

Základní orientace v pojmech

Minerální ropné uhlovodíky MOH (Mineral Oil Hydrocarbons) jsou látky získané především z ropy, ale také z uhlí, plynu a biomasy. Existují dvě hlavní klasifikace:

  • Parametr MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) vypovídá o obsahu nasycených uhlovodíků v minerálním oleji. Jedná se o přímé, rozvětvené a cyklické alkany obsahující 10 až 50 atomů uhlíku.
  • Parametr MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) je definován jako obsah aromatických molekul v minerálním oleji a je považován za ukazatel přítomnosti nerafinovaných ropných produktů, které nejsou určeny k použití v potravinářských, farmaceutických nebo kosmetických aplikacích.

 

Škodlivost MOSH a MOAH se různí

V roce 2012 sdělil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), že potenciální dopad minerálních ropných uhlovodíků na lidské zdraví se značně odlišuje v závislosti na typu MOH. Od té doby probíhaly další výzkumy.

Na podzim roku 2023 vydal úřad aktualizované výsledky, které říkají, že dietární expozice MOSH s vysokou pravděpodobností nemusí vyvolávat obavy o lidské zdraví. Dříve pozorované negativní dopady na játra u laboratorních potkanů byly shledány jako bezvýznamné.

Pro konečné posouzení rizika MOAH se 3 nebo více aromatickými kruhy se momentálně čeká na další údaje o případné toxicitě. Nicméně obava, že by vystavení jednomu typu MOAH mohlo být spojeno s poškozením DNA a rakovinou, je stále velmi odůvodněná.

Hlavní důraz tedy bude pravděpodobně nadále kladen pouze na eliminaci MOAH.

 

Pozor na limity analýzy MOSH/MOAH

Současné možnosti analytických technik pro zjišťování obsahu minerálních uhlovodíků jsou bohužel omezené a vedou k interpretačním nejasnostem.

Zatímco minerální olej může být chromatograficky nalezen jako MOSH, MOSH nerovná se minerální olej. Existuje mnoho produktů, které v rámci analýzy MOSH vedou k falešně pozitivním výsledkům. Většina n-alkanů je začleněna v MOSH, avšak v přírodě jsou běžně přítomné také v ovoci a zelenině.

Například naše řada syntetických maziv Nevastane je vytvořena převážně pomocí syntetických základových olejů, polyalfaolefinů. Nicméně současná chromatografická metoda je není schopna odlišit od MOSH, takže jsou považovány za „analogy MOSH“.

Podobně i látky zvyšující lepivost a další přísady způsobují falešně pozitivní MOSH a MOAH výsledky.

 

Chtějte maziva s nejvyšší certifikací pro potravinářský průmysl

Kvalitní mazání je důležité nejen pro hladký chod strojů na výrobu potravin a nápojů, ale také pro bezpečnost výrobků, které putují ke spotřebitelům.

Naše maziva Nevastane splňují nejpřísnější předpisy potravinářského průmyslu a nejnovější požadavky dodavatelů průmyslových zařízení s cílem překonat průmyslové normy:

  • Naše maziva Nevastane mají registraci NSF H1 – to znamená, že obsahují chemické sloučeniny uznané jako zdravotně nezávadné a jsou schváleny pro náhodný kontakt s potravinami na výrobní lince.
  • Oproti některým jiným olejům na trhu máme také certifikací ISO 21469. Produkty, které jsou certifikovány podle této normy, procházejí kontrolou sledovatelnosti výrobků a shody složení, nezávislým testováním a přísnými neohlášenými audity v místě výroby.

 

TotalEnergies, potravinářský průmysl, Nevastane, NSF H1 maziva, oleje

Specifická zelená barva obalů Nevastane se schválením pro potraviny umožňuje snadnou identifikaci s cílem zmírnit případná rizika od skladování až po používání výrobků.

 

Podrobněji jsme o našich potravinářských mazivech a olejích psali v článku 10 příkladů, jak maziva Nevastane zvyšují kvalitu a bezpečnost potravin.

 

Riziko kontaminace MOSH/MOAH mazivem je minimální

Škodlivá kontaminace potravin prostřednictvím technického maziva je velmi nepravděpodobná díky správnému výběru maziv NSF H1, dodržením standardních postupů mazání strojů a dodržením HACCP (systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů).

  • Maximální kontaminace olejem je podle předpisu Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv omezena na méně než 10 ppm (FDA 21 CFR 178 3570).
  • Následně je tedy riziko kontaminace MOSH v potravině nižší než 0,0003–0,0009 % a kontaminace MOAH je dokonce nižší než 0,000001 %.

Mazivům MOSH/MOAH je možné se vyhnout

Pokud je ve výrobě MOSH/MOAH nepřípustné i ve zmíněné minimální koncentraci, dokážeme vyhovět nejstriktnějším požadavkům.

Momentálně máme v nabídce řadu syntetických olejů Nevastane SY a také řadu Finaturol. Brzy uvedeme na trh například oleje a plastická maziva řady Nevastane pro kompresory, převody, hydraulické okruhy a další.

Prohlédněte si naši nabídku olejů a maziv pro potravinářský průmysl nebo produktový katalog, kde najdete technické i bezpečnostní listy se složením.

 

Rádi vám poradíme

Chtěli byste další informace o problematice MOSH/MOAH a jak v potravinářství minimalizovat rizika? Neváhejte nás kontaktovat a využít naše odborníky na maziva.

 

Datum vydání: 28. 5. 2024

 

Přečtěte si také:

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.